MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ V ALČEVSKU

KODAK Digital Still CameraMezinárodní den dětí (MDD) byl vyhlášen roku 1949 na kongresu Mezinárodní demokratické federace žen v Paříži jako Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a ve francouzském Oradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí. Tuto iniciativu podpořila i OSN. Poprvé se tento svátek slavil roku 1950 v 51 zemích světa. Většina států převzala datum, svátek slaví různé státy pod původním názvem nebo pod názvy „Den dětí“, „Mezinárodní den dětí“ apod.MDD se slaví i v ČR, kde nebyl na rozdíl od Mezinárodního dne žen (MDŽ) ostouzen jako „komunistický svátek“. V LLR (stejně jako v DLR a v Rusku) se slaví 1.6. jako Mezinárodní den ochrany dětí.

Byl jsem zvědav, jakým způsobem se slaví MDD v LLR, tak jsem byl přítomen oslavám MDD v Alčevsku. Jelikož zde je MDD slaven jen několik dní po skončení školního roku (letos skončil školní rok 25.5.), oslava MDD je vždy spojena se začátkem prázdnin a začátkem přiškolních dětských táborů. Začátek oslav byl na prostranství před Kulturním domem Stavbařů v centru města, nedaleko hlavního náměstí V.I.Lenina. Ještě předtím se ale nedaleko odsud v Gorkého ulici řadil dlouhý pestrobarevný průvod dětí z přiškolních dětských táborů (tyto tábory pořádá všech 23 základních škol Alčevska) a z mateřských škol. Potom se dal průvod do pohybu. Každá škola-tábor  a MŠ se odlišovala barvou oblečení, šátků nebo kšiltovek. V čele každého tábora byla cedulka s názvem tábora. Děti byly rozjásané, usměvavé, křičely i zpívaly. V průvodu jsem zahlédl děti ze 13., 11. i 4. školy, ve kterých jsem byl předtím v květnu na besedách. Děti na mě mávaly a volaly. Při příchodu ke Kulturnímu domu Stavbařů hlasatelka představila každý příchozí tábor nebo školku. Tábory a školky se spořádaně řadily kolem velkého prostranství. V projevu připomněla starostka města Natalia Pjatkovová, že děti musí žít v míru, aby byly šťastné, aby si mohly hrát, sportovat, chodit do školy a zabývat se svými zájmy. Připomněla i dětské oběti současné války. Vyjádřila naději, že tyto děti budou žít již brzy v míru. Poté následovalo vystoupení dětského tanečního souboru z KD Kováků. Tančily zde i Líza z 11. a Saška ze 13.ZŠ. Poté se školky a tábory rozešly po rozlehlém areálu KD, kde pro ně byly připraveny různé hry a soutěže. Našel jsem tábor „své“ 13.ZŠ, nazvaný „Neposedové“, za což jsem byl „odměněn“ příchodem (spíš „příletem“) a jásáním mnoha dětí, div mě neumačkaly. Rovnováhu jsem ale naštěstí udržel.

„Neposedové“ se po chvilce čekání vydali na velký stadión, kde se konala sportovní klání mezi jednotlivými tábory v netradičních dicsiplínách. Soutěžily vždy dva tábory mezi sebou. Při čekání na své utkání děti dostaly zdarma zmrzlinu. Bylo vybráno desetičlenné družstvo „Neposedů“, pět chlapců a pět děvčat od 1. do 6.třídy. Z vám již známých dětí byli v družstvu Nataša (4.třída), Dáša (4.), Aňa (5.), Edik (6., elitní sportovec, bratr Dáši). Byl zde i malý (ale šikovný) Serjožka (1.třída) aj. Soupeřem „Neposedů“ bylo družstvo jiného tábora (bohužel se mi nepodařilo zjistit, ze které školy). Děti čekalo osm různých disciplín (s míčem,obručí a švihadlem), každá disciplína probíhala formou štafety, kdy každou disciplínou musel projít každý závodník. Děti v hledišti mohutně svá družstva povzbuzovaly. „Neposedům“ se moc nedařilo, zejména míč jim utíkal. Co mě ale nemile překvapilo, že ani děvčata neuměla zacházet se švihadlem (ale je otázka, jestli to umějí dnes děvčata u nás…). „Neposedové“ prohráli 6:2, ale to nebylo podstatné. Hlavní je, že si zasportovali a alespoň nyní vědí, co mají zlepšovat.

Oslavy MDD byly velkolepé, radostné, ale ne okázalé. Moc se mi líbil rozjásaný průvod dětí. Rozesmáté děti a jejich rozzářené oči jasně sdělovaly, jak se jim to líbilo.

Mimochodem, před několika dny odjeli na státní poukaz pro děti ze sociálně slabých rodin (zdarma) Dáša s Edikem z 13.ZŠ a Polina z 11.ZŠ (5.třída, spolužačka gymnastky Máši) spolu s dalšími alčevskými dětmi na třítýdenní tábor „Mořská vlna“ k Černému moři do Tuapse v Krasnodarském kraji v Rusku. Na videu se k táboru vyjadřují všechny tři:

Jaromír Vašek, předseda Společnosti LLR  a DLR, Alčevsk, LLR

loading…

Není zde článek celý?