Na Minsterstvu obrany hovořili o tajných dokumentech z doby Velké vlastenecké války

Ústřední archív Ministersva obrany odtajnil téměř veškeré dokumenty období Velké vlastenecké války, uvedla hlavní archivářka pro styky s médii Viktoria Kajajevová.

Ústřední archív provádí plánovitou práci, týkající se odtajňování dokumentů. K dnešnímu dni už nezůstalo příliš mnoho dokumentů s označením „tajné“. Něco přes dva tisíce“, řekla Kajajevová.

Vysvětlila, že celkem se v archívu nachází kolem deseti milionů spisů válečného období, původně byly všechny označeny jako „tajné“.

Bylo to proto, aby se dokumenty zachovaly, nehledě na to, jaké se v nich nacházely informace“, dodala Kajajevová.

Podle jejích slov rozhodnutí o odtajnění materiálů přijala zvláštní komise. Proto v archívu často sami navrhují komisi, aby odtajnila nejzajímavější pro veřejnost materiály.


Není zde článek celý?