Nacistická nehoráznost, jíž Reflex překročil všechny meze

 

§ 356


Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod


(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické
skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv
a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta.


(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.


(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,


a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem,
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným
způsobem, nebo


b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo
sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou,
třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

Není zde článek celý?