Nový ruský velvyslanec v USA: bývalý náměstek ministra obrany si servítky vůči NATO nebere

Novým velvyslancem Ruska v USA byl jmenován Anatolij Antonov působící dosud ve funkci náměstka ministra zahraničních věcí. Na postu velvyslance vystřídá Sergeje Kisljaka. Jmenovací dekret podepsal Vladimir Putin.

Jako diplomat má Anatolij Antonov třicetileté zkušenosti. Zúčastňoval se zasedání Valného shromáždění OSN, plnil úkoly v oblasti vojensko-politické bezpečnosti a odzbrojení, účastnil se konferencí o nešíření jaderných zbraní a o zákazu zbraní chemických a biologických.

Jako náměstek ministra obrany zaujímal počátkem tohoto desetiletí tvrdé postoje k politice Washingtonu a Severoatlantického paktu. Novou tvář ruské diplomacie přibližuje materiál televize RT:
Vladimir Putin podepsal jmenovací dekret nového velvyslance Ruska v USA. Stal se jím náměstek ministra zahraničí RF Anatolij Antonov, který na postu velvyslance vystřídá Sergeje Kisljaka.
V příslušném dokumentu zveřejněném na webových stránkách Kremlu se mimo jiné píše:
„Zařadit Anatolije Ivanoviče Antonova do funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance ve Spojených státech amerických a současně i do funkce stálého pozorovatele RF při Organizaci amerických států ve Washingtonu.“
Činnost Antonova v diplomacii
Celková doba působení dvaašedesátiletého Anatolije Antonova na Ministerstvu zahraničních věcí (MZV) Sovětského svazu a Ruské federace představuje více než 30 let.
Nový velvyslanec se narodil v Omsku a na MZV SSSR nastoupil ihned po dokončení fakulty mezinárodních ekonomických vztahů MGIMO (Státní univerzity mezinárodních vztahů v Moskvě – Московский государственный институт международных отношений; pozn. překl.) v roce 1978. Během svého působení pracoval v různých funkcích jak na samotném ministerstvu, tak i v zahraničí.
Jako zkušený diplomat se opakovaně podílel na činnosti Valných shromáždění OSN a v červenci 2007 získal hodnost mimořádného a zplnomocněného velvyslance.
Dosavadním vrcholem diplomatické činnosti Antonova se stala funkce náměstka ministra zahraničních věcí RF, do které byl jmenován v prosinci 2016. Pověřen byl především řešením otázek bezpečnosti a odzbrojení, jménem RF se zúčastňoval konferencí o nešíření jaderných zbraní a konferencí o zákazu zbraní chemických a biologických.
Činnost ve vojenské sféře
Anatolij Antonov však působil i ve vojenské oblasti. Druhého února 2011 byl dekretem prezidenta RF jmenován náměstkem ministra obrany RF. Jako vojenský diplomat řídil na ministerstvu práci Hlavní správy pro mezinárodní vojenskou spolupráci a správy pro kontrolu dodržování smluv. Odpovídal i za organizaci kontaktů Ministerstva obrany RF s vojenskými rezorty v zahraničí.
Během činnosti na ministerstvu obrany se zúčastňoval jednání Výboru Rusko-NATO, Mnichovské a Moskevské konference k otázkám bezpečnosti a mezinárodních bezpečnostních fór v Ženevě a v Pekingu. Koncem prosince 2016 se Antonov vrátil na ministerstvo zahraničí.
O vzájemných vztazích Ruska a USA
Z pozice náměstka ministra Antonov nejednou vystupoval s informacemi ministerstva a s prohlášeními k mezinárodněpolitické situaci.
„Některá uskupení, jako například EU, mají tu drzost rozhodovat o tom, jak se má kdo chovat na mezinárodní scéně.“ (…) „Některé státy s jinými názory se pak snaží trestat podle svých vlastních představ a nikoli podle zákonů a pravidel přijatých mezinárodním společenstvím a OSN. Dnes se to děje ve vztahu k Rusku. A roli soudců na sebe vzaly USA, státy EU, Kanada a řada dalších zemí,“ prohlásil například v předvečer 4. Moskevské konference o mezinárodní bezpečnosti v roce 2015.

Vždy byl přesvědčen, že NATO nemůže být jediným „garantem svobody a demokracie ve světě“. „Má to znamenat, že štěstí spočívá pouze v členství v NATO? A že všechny ostatní země, které členy NATO nejsou, jsou státy druhého řádu?“ obrátil se jako náměstek ministra obrany s dotazem na novináře během jedné tiskové konference.
Antonov zastává názor, že vztahy mezi Moskvou a Washingtonem se v poslední době vinou USA výrazně zhoršily. „Mám pocit, že mezi našimi státy zřejmě chybí vzájemná důvěra. Bez důvěry bude jen těžko možná náprava v oblasti mezinárodní bezpečnosti, která byla vážně narušena akcemi USA a jejich spojenců na mezinárodní scéně. Za celou svoji diplomatickou kariéru nepamatuji, že by byly rusko-americké vztahy tak složité,“ vysvětluje. Západ se podle něj snaží udělat z Ruska před světem válečnické monstrum.
Jako náměstek ministra obrany byl Anatolij Antonov i hostem televize RT. V březnu 2015 hovořil o rusko-ukrajinských vztazích: „Ukrajina, to není jen náš soused. Obnovení našich dobrých vztahů může trvat několik let. Jsem ale přesvědčen, že v budoucnu se vztahy zaručeně zlepší,“ prohlásil, když komentoval situaci po převratu na Ukrajině a po znovusjednocení Ruska s Krymem.
V roce 2016 během exkluzívního rozhovoru pro RT – ještě ve funkci náměstka ministra obrany – okomentovalsituaci v Rusku a ve světě v oblasti boje s terorismem: „Nelze žít na jakémsi vlastním ostrůvku a myslet si, že situace se mně netýká. (…) Nastal čas upustit od nacionalistických ambicí a posadit se za stůl k jednání,“ vyložil svůj názor Antonov.
Zdroj: rusvesna.su
Překlad: mbi, Eurasia24.cz
Foto: mil.ru

loading…

Není zde článek celý?