P.C.Roberts: V čem nás Charlottesville poučilo

charlottesville-protests-car-crash-ht-jt-170813_12x5_992Poučilo nás – ačkoliv jsme to věděli už i dříve – že z amerických médií nesmíme už věřit ani čárce v závorce.
Poučilo nás, že liberálně progresivní levice lpí tvrdošíjně na mýtech, ospravedlňujících nenávist.
Poučilo nás, že falešné zhodnocení jevů je charakteristickým znakem americké historie.
Poučilo nás, že některé z webů, které jsme považovali za statečné, statečné nejsou.

Poučilo nás, že démonizace bělochů se stala ideologií tvrdě soupeřící s neokonzervativní ideologií Američanů coby národa výjimečného a nepostradatelného. Zcela zřejmě však nemůžeme být současně jak hanebníky, tak i nejlepšími lidmi celého světa.

Poučili jsme se, že liberálně progresivní levice bude s vojenskobezpečnostním komplexem ochotně spolupracovat na svržení prezidenta, usilujícího o normalizaci vztahů s Ruskem a o omezení vysokého napětí mezi dvěma nukleárními mocnostmi.

A řečeno co nejstručněji: poučili jsme se, že USA pevně a neodchylně kráčejí po cestě, vedoucí jak ke vnitřnímu, tak zahraničnímu konfliktu.

Zdroj: http://www.paulcraigroberts.org/2017/08/23/what-we-learned-from-charlottesville/

loading…


Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!

Není zde článek celý?