Papež František: Dejte přednost důstojnosti migrantů před bezpečností vašich států

Dokument  Jak reagovat na uprchlíky a migranty: Dvacet akčních bodů zdůrazňuje, že svět čelí „největšímu pohybu vyhnaných lidí v nedávné minulosti“.

V dokumentu se praví: „Zatímco byly obrovské počty lidí donuceny opustit své domovy v důsledku pronásledování, násilí, přírodních katastrof a metly chudoby, migrace by nicméně měla být uznána, nikoliv jako nový jev, ale jako přirozená lidská reakce na krizi a jako důkaz vrozené touhy každé lidské bytosti po štěstí a lepším životě. Tato realita, se svými důležitými kulturními a duchovními rozměry, má v současnosti významný dopad na postoje a reakce lidí na celém světě.“

Dokument dělí 20 akčních bodů do čtyř skupin: přivítat, ochraňovat, podporovat a integrovat. Konečným cílem dokumentu je „vybudovat inkluzivní a udržitelný společný domov pro všechny“.

Autoři dokumentu zdůrazňují, že rozlišovat mezi migranty a uprchlíky, jak to činí OSN v jiných dohodách, je problematické.

„Z empirických důkazů vyplývá, že migrace je stále smíšenější. To znemožňuje jasně rozlišovat mezi migranty a uprchlíky. Často jsou jejich potřeby velmi podobné, ano, totožné,“ praví se v dokumentu.

Mezi akčními body je vytvoření legálních cest pro bezpečnou a dobrovolnou migraci a přesídlování a zákaz svévolných a kolektivních deportací uprchlíků a migrantů. Dokument požaduje širší užívání humanitárních a studentských víz a víz pro sjednocování rodin.

Dokument zdůrazňuje, že větší podporu by měly dostat země, které nesou hlavní břemeno migrace: více než polovina lidí vyhnaných ze svých domovů je v Africe a na Blízkém východě, v Evropě je jich jen 17 procent, konstatuje OSN.

Ve svém prohlášení zdůraznil papež František, že osobní bezpečnost a důstojnost migrantů a uprchlíků musí dostat přednost před bezpečností států a „v zájmu základní důstojnosti každé lidské bytosti musíme usilovat o to nalézt alternativní řešení a nevěznit ty, kdo vstoupí do určité země bez jejího souhlasu.“

František dal najevo, že migrace by měla být před Valným shromážděním OSN v roce 2018 hlavním tématem Vatikánu. Učinil otázku migrace a uprchlíků ústředním tématem svého papežství a během několika týdnů po svém zvolení navštívil středozemský ostrov Lampedusa, kde přistály tisíce migrantů. Ubytoval také ve Vatikánu několik syrských rodin.

Podrobnosti v angličtině ZDE

https://www.theguardian.com/world/2017/aug/21/pope-francis-prioritise-migrants-dignity-over-national-security

Není zde článek celý?