Pracovníčka utečeneckého táboru: do 20 rokov z Rakúska je Afganistan

viden

9ti minutový rozhovor s pracovnicí centra pro migranty ve Vídni se znalostí arabštiny. Vypráví o svých rozhovorech s muslimskými migranty a sděluje následující poznatky: Muslimští přistěhovalci jsou od počátku překvapeni náboženskou svobodou v Rakousku, která jim umožňuje bez omezení praktikovat svou víru, což často ve svých zemích nemohli. Jejich cílem je ovládnout zemi, do které přišli a nastolit tam radikální islámskou společnost. Evropské organizace, které migrantům pomáhají, cílevědomě omezují vliv všech, kteří se snaží islamizaci Evropy zabránit a podporují muslimy v uplatňování jejich radikální víry a požadavků.

loading…


Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!

Není zde článek celý?