Premiér Sobotka, Vatikán a "Islámský stát"

Je
nepřijatelné dělit lidi podle jejich náboženského vyznání. A
je velmi paradoxní, že Vatikán, který dlouho v 19. století
a v první polovině 20. století odmítal náboženskou
svobodu, je nyní hlasatelem základních civilizačních norem,
které probojovávala moderní levice, zatímco levice v ČR
začíná dělit lidi podle jejich náboženského vyznání a vrací
se někam do středověku.

Tzv.
Islámský stát zřejmě velmi dobře pochopil, že jeho úhlavní
protivník v Evropě je Vatikán, a proto mu začíná
vyhrožovat. Vatikán není tím úhlavním protivníkem Islámského
státu proto, že je to centrum katolického světa, centrum jiného
náboženství, ale právě proto, že odmítá náboženskou
nenávist a hlásá pomoc lidem v nouzi na základě toho, že
jsou v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání. Všichni poslední
papežové, nejen současný papež, rozvíjeli přátelské vazby
k muslimskému světu.

V Dokumentech
Druhého vatikánského koncilu (deklarace Nostra
aetate
)
čteme: „Církev se dívá s úctou na muslimy, kteří se
klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu a o sobě
jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země,
který promluvil k lidem. Jeho rozhodnutím, i tajemným, se
snaží podrobit celou duší, jako se bohu podrobil Abrahám, na
něhož se islámská víra ráda odvolává. (…) Jelikož během
staletí povstalo mezi křesťany a mohamedány nemálo rozbrojů a
nepřátelství, vybízí posvátná sněm všechny, aby zapomněli
na to, co bylo, aby se upřímně snažili o vzájemné porozumění
a aby společně chránili a podporovali sociální spravedlnost,
mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi.“

Dokud
bude Evropa místem náboženské svobody, rovnosti před zákonem,
místem, kde se lidé posuzují podle skutků a nikoli podle
náboženství, místem, kde vládne humanismus, sociální
spravedlnost, svoboda a vzdělanost, nemá Islámský stát šanci.

Teroristé
z Islámského státu vyhrožují papeži Františkovi

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/447384-teroriste-z-islamskeho-statu-vyhrozuji-papezi-frantiskovi.html

Není zde článek celý?