Putin vyhlásil „úplnou nezávislost“ od Rothschildovské bankovní kabaly

V červnu minulého roku prezident Putin zakázal Jacobovi Rothschildovi a jeho rodině bankovního kartelu Nového světového řádu vstoupit na ruské území „za žádných okolností“ a nyní, o rok později, Putin vyhlásil „úplnou nezávislost“ na globálním bankovním kartelu a Rothschildovými mezinárodními organizacemi poskytujícími půjčky.

Vyhlášením úspěchu „největšího daru“, který může být dán budoucím generacím, Putin v pátek hostil v Kremlu oslavu tohoto úspěchu.

„Oni tvrdili, že to nedokážeme, oni řekli, že bychom byli zničeni,“ řekl Putin zaměstnancům a seniorům. „Naše budoucí generace se budou rozvíjet bez Rothschildových řetězů obepnutých kolem jejich zápěstí a kotníků.“

„Toto je největší dar, který jim můžeme dát.“

Ruský ministr financí Alexei Kudrin také promluvil při této příležitosti a pochválil Putinovy úspěchy při vyhnání Rothschildů z této země.

„Oni nejdou pryč snadno,“ uvedl Kurdin. „Ale dokázali jsme, že je to možné.“

„Největší dědictví, které může být předáno vašim dětem a vnukům, nejsou peníze ani jiné hmotné věci nahromaděné v životě, ale spíše odkaz svobody před zotročením.“

Uskutečněním poslední platby za všechny dluhy bývalých sovětských republik vůči světovým centrálním bankám – učiněním Ruska jedinou zemí, které se osvobodila od tyranického uchopení bankovního systému Nového světového řádu – Putin zajistil, že budoucí generace Rusů nebudou žít v dluhovém otroctví globalizační kabaly.

Je známo, že Rothschildova bankovní raketa byla otočena kolem krku ruského hospodářství. Jakmile by byl uzel utažen, ekonomika by se dostala do obtíží a dusila by se.

Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka jsou od svého založení v roce 1944 významnými hráči na světové ekonomické scéně. Tyto mezinárodní bankovní organizace, které soukromně řídí proslulá bankovní rodina Rothschildů, jsou prvními, které deregulují svůj finanční sektor, což umožňuje soukromým bankám vykořisťovat ekonomiky zemí.

Jakmile jsou vlády přinuceny zachránit svůj deregulovaný finanční sektor, MMF nebo Světová banka stanoví úvěrový balíček tajně napsaný centrálními bankéři a ministry financí, který podkopává jejich národní svrchovanost a nutí je přijmout úsporná opatření, která poškozují pracovníky, rodiny a prostředí.

Rusko je první zemí, která vyrostla do moudrosti. Oni pracovali tvrdě, aby získali finanční nezávislost, a nyní dokončili proces vykopnutí Rothschildy kontrolovaných bank ze své země.

Na začátku svého prezidentství Putin nastavil prioritu sjednocení Ruska sociálně, duchovně a ekonomicky. Putin nařídil zatčení oligarchy Rothschildem podporovaného Michaila Chodorkovského, který učinil Rothschilda, Henryho Kissingera a Arthura Hartmana řediteli Nadace otevřeného Ruska.

V loňském roce Putin připomněl svému kabinetu, že se zabývá Rothschildy a globalistickými bankstery tím, že „je popadne za krk a vyhodí je z Ruska zadními dveřmi“.

(Newspunch/ svobodnenoviny.eu Vladimír Putin Foto: AP)

Není zde článek celý?