Rozhodnutí Seznamu nepodporovat dezinformační weby: Správné gesto i PR zdarma

Internetový portál Seznam.cz se chystá zablokovat platby z reklam vybraným serverům. Média, která o celé věci informovala, jmenovala například AC24.cz nebo New World Order Opposition. Zrovna u těchto dvou zmiňovaných není o čem pochybovat, protože výraz dezinformační je pouze eufemismus pro otevřené lhaní a psaní nesmyslů. Rozhodnutí největšího českého vyhledávače má ale mnohem více rovin, než se na první pohled zdá.

Tak předně – nejedná se o žádnou cenzuru. Každá soukromá firma může o svých krocích rozhodovat svobodně a ostatně jakási společenská zodpovědnost by měla být samozřejmou součástí její kultury. Není to jen civilizovaný krok, nýbrž také záležitost image. Seznamu prostě musí záležet na tom, kde se jeho reklama objeví. Řeči o cenzuře samozřejmě povedou čtenáři těchto webů v čele s Jiřím Ovčáčkem, ale nutit někoho, aby na jejich serverech inzeroval, prostě nemohou.

Seznam si také jistě dobře uvědomuje, že se nejedná o krok likvidační. Takhle se to zajisté bude předkládat zastáncům politické nekorektnosti (což je často další eufemismus pro lež), ale mnohem větší podíl na trhu má Google a důležitou součástí zisku je u některých webů také reklama přímá. Nikdo si navíc nemůže klást za cíl někoho jiného ekonomicky zničit, Seznam dal pouze světu najevo, že mu záleží na tom, co se objevuje vedle jeho inzerce.

Vzhledem k malému dopadu na provoz dezinformačních webů se rozhodnutí může zdát jako prázdné gesto, které v okurkové sezoně zajistilo Seznamu PR zdarma, čehož je důkazem i tento text. Není to tak úplně pravda. Kdybychom za smysluplné kroky považovali jenom takové, které změní svět, nedalo by se dělat téměř nic. Asi bychom museli čekat na to, až na základě zpráv BIS zasáhne proti prolhaným webům stát. Ale tím lži nevymizí, proti nim musí existovat společenská poptávka, která si žádá pravdivé informace. A tato poptávka se nutně musí odrazit i v politice soukromých firem, ostatně Seznam není první, kdo podobný krok udělal.

Tou nejproblematičtější částí problému je jasná definice toho, co je nebo není dezinformační web. V tomhle ohledu udělaly velkou práci Evropské hodnoty, ač můžeme organizaci za mnoho věcí kritizovat. Zároveň není potřeba vytvářet nějaké soupisy vinných, každá firma si může sama a svobodně rozhodnout o tom, kdo se jí ještě zdá seriozní a kdo ne.

Obviňovat Seznam z toho, že cenzuruje, je stejně nesmyslné jako tvrdit, že AC24 někdy píše pravdu. Nepíše. Není tedy důvod, aby se o lži špinil i největší český vyhledávač. A jistě nebude poslední, kdo se takto rozhodne.

Není zde článek celý?