ROZLOUČENÍ 4.TŘÍDY 13.ZŠ NADĚŽDA S 1.STUPNĚM

KODAK Digital Still CameraDen před skončením školního roku, 24.5.2017, měla 4.třída 13.ZŠ Naděžda v Alčevsku rozloučení s 1.stupněm. Nejpočetnější třída na škole-36 žáků. Třída, které jsme na počátku tohoto školního roku, v září 2016, darovali novou tabuli. Třída, která pro mě zpívala písničky a kreslila obrázky. Třída, která si mě velmi oblíbila. Všem dětem i třídní učitelce jsem předal začátkem května drobné dárky-lentilky a pohlednici. Těšil jsem se na tuto slavnost. Slavnost se konala ve velkém sále školy, přišli rodiče, učitelé, ředitelka.

Děti přišly vyšňořené jako na svatbu, chlapci v oblecích a děvčata v šatech. Program byl pestrý. Scénky ze života třídy, básně, zpěv, tanec (děti zatančily nádherný waltz). Promítání fotek ze života třídy za doprovodu pěkné hudby. Pěkné bylo, že byly promítnuty i moje fotky, které jsem ve třídě fotil, hlavně fotka dětí s novou tabulí-nezapomněli! Veršované poděkování ředitelce, zástupkyni, třídní učitelce a tělocvikáři. Předání květin učitelům. Rovněž rodiče děkovali učitelům.

Poté nastala slavnostní chvíle. Ředitelka každému předala diplom absolventa 1.stupně a stuhu. Následovala přestávka na oddech a focení. Děti s rodiči a učiteli šly na školní dvůr, kde pokračovalo focení. Maminka děvčete Dáši, které jsme 1.9.2016 darovali školní brašnu a pomůcky (fotka Dáši je i součástí naší výstavy fotografií z Donbasu), mě odchytila a seznámili jsme se. Poděkovala naší Společnosti a dárcům za dary Dáše, za tabuli a vůbec za podporu. Pozvala mě k nim domů na návštěvu, na čaj. To bylo opravdu velmi milé!

Děti se vrátily do sálu a čekala je hostina. Před každým dítětem bylo na stole ovoce, mnoho sladkostí a dobré pití. Hlavní menu byl velký dort, rozdělený na 36 částí, na každé části bylo napsáno jméno žáka. Děti mně daly od všeho ochutnat. To ale ještě nebylo všechno. Děti čekalo překvapení-bublinová show. Mistři bublin nejprve děti zavírali do velkých bublin, potom dětem vykouzlili malé bubliny na rukou a nakonec letělo na rozloučenou mnoho bublin ke stropu.

Slavnost předčila mé očekávání. Byla krásná, nestrojená, nenáročná, pohodová. Děti si ji ohromně užily, což jsem těmto milým dětem ze 4.třídy moc přál! Hezké prázdniny a mnoho zdaru na 2.stupni, mí milí přátelé!

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR, Alčevsk, LLR

loading…

Není zde článek celý?