Symbol který byl zneužit

Záminkou k orgiím rasistů a neonacistů v Charlottesville se o víkendu stalo odstranění sochy velitele Armády Severní Virginie v době americké občanské války, generála Roberta Edwarda Leeho.

Lee byl nepochybně nejlepším konfederačním generálem, což dobře věděli i politici Unie, když se jej neúspěšně pokoušeli získat na svou stranu. Lee nabídky odmítl – ale nikoliv z loajality k projektu Konfederace, proti němuž měl již mnoho let před roztržkou zásadní výhrady, ani proto, že by chtěl vést válku za zachování otroctví. Rozhodl se tak z loajality ke své rodné zemi, Virginii.

Podobně jako Thomas Jefferson představuje i Lee mimořádně kontroverzní postavu. Také on vlastnil otroky a chápal otroctví jako „výchovu“, kterou musí Afričané projít, než se budou později moci zapojit do svobodné společnosti. Oponoval rozšíření volebního práva na Afroameričany a zachoval si řadu předsudků vůči nim až do konce života.

Na druhé straně rasistou v tom smyslu, jaký je běžný u dnešních zastánců tzv. bílé nadřazenosti, Lee rozhodně nebyl. Po skončení občanské války dlouhodobě vystupoval za občanský smír, proti jižanským radikálům a proti rasovému násilí.

Příznivci Ku Klux Klanu a dalších ultrapravicových organizací se tedy památky generála Leeho dovolávají neprávem. Lee spolu s Jeffersonem náleží k problematické a nedůsledné tradici křesťanského univerzalismu, která stála u kolébky Spojených států. Nikoliv k tradici ohánějící se údajnou rasovou nadřazeností a podřadností. Před občanskou válkou a znova po ní byl zastáncem smířlivé, disciplinované, konsensuální politiky krotící vášně, nikoliv zuřivého a nenávistného radikalismu.

S rozhodnutím místních úřadů v Charlottesville odstranit Leeho sochu z univerzitního kampusu můžete nebo nemusíte souhlasit – ale šlo o rozhodnutí zcela legitimní a není obtížné pochopit důvody, proč je Lee stále považován za osobnost nejednoznačnou a kontroverzní.

V případě Leeho stojí rozhodně za to přemýšlet, které z jeho názorů byly správné, které obhajitelné (v dobovém kontextu) a které mylné.

U těch kdo se dnes ohánějí odkazem konfederačního generála ale není žádného zvláštního úsilí třeba. Prvoplánoví rasisté a nenávistníci nemají v žádné slušné společnosti co dělat – a není věcí pravolevého ani liberálněkonzervativního stranického hašteření účelově zpochybňovat základy civilizovaného soužití.

Není zde článek celý?