V Evropě se snoubí islamofobie s antisemitismem

 

Dnes vede Orbán proti svému někdejšímu dárci zlovolnou kampaň. A tato kampaň, hraničíci s antisemitismem, také obsahuje prvky islamofobie. A tato symbióza antisemitismu a islamofobie je vítaná jinde v Evropě i v USA.

Orbán používá antisemitské stereotypy, jejichž prostřednictvím obviňuje Sorose a EU ze snahu „islamizovat“ Evropu. Koncem července tvrdil Orbán, že „Sorosovo impérium zneužívá peněz, lidí a institucí k dopravě migrantů do Evropy“.

Podle Orbánovy rétoriky Soros a jeho spiklenečtí pomahači v EU „ohrožují křesťanský charakter Evropy“. „Evropa je v současnosti připravována na předání svého území nové, smíšené, islamizované Evropě. Aby se to mohlo stát, je nutno pokračovat s odkřesťanšťováním Evropy a těch pokusů jsme svědky,“ řekl Orbán.

Orbánova islamofobní obvinění vůči Sorosovi sdílejí ultrapravicové organizace v Evropě a v USA, kteří útočí na maďarského filantropa za jeho údajnou podporu „islamizaci“.

Někteří islamofobové líčí Sorose jako sympatizanta s nacismem, který se spojil s islamisty, „posledními koaličními partnery Adolfa Hitlera za druhé světové války, kteří ještě musejí být poraženi“.

Že byl Soros zatažen do této rasistické spirály antisemitismu a islamofobie by nemělo nikoho překvapovat, píše Farid Hafez z Georgetown University na serveru  Al Jazeera.

Po dlouhá staletí jsou obrazy muslimské a židovské „jinakosti“ spojovány v západním rasistickém myšlení. Jak napsal Edward Said ve svém význačném díle, Orientalismus „sdílí západní antisemitismus“.

Historicky jsou židé i muslimové terčem obdobných obvinění, rasistických trop a pronásledování. Západní Evropa zneužívá nenávisti vůči židům i muslimům ve snaze si představovat, že je rasově čistá, bělošská a křesťanská. Ve středověku byli židé obviňováni, že otravují studně a snaží se tak zabíjet křesťany i muslimy. Během reformace byli židé líčeni jako ďáblovi společníci, kteří uzavřeli pakt s muslimskými Turky.

Dnes je „mezinárodní židovské spiknutí“ v myslích ultrapravice spojováno s „islamistickým spiknutím“. Znovu se objevuje mnoho lidí, kteří chtějí výlučně bělošskou a křesťanskou Evropu. Manifest Anderse Behringa Breivika „2083 – Evropská deklarace nezávislosti“ je plný zkresleného islamofobního a antisemitského fantazírování.

Antisemitismus a islamofobie jsou dvě formy rasismu, které jdou dnes ruku v ruce, stejně, jako tomu bylo v minulosti. Je nutno na to veřejně poukazovat.

Zanedbávat islamofobii jako sourozence antisemitismu jen posílí rasistické ideology a ultrapravicové politiky, od Breivika až po Orbána. 

Není zde článek celý?