Varování z doby před 120 lety: Rasistická a xenofobní nenávist skutečně vede k milionům mrtvých

Stará písnička v novém vydání:
„Mezitím co Michl se Slovanem tahají se o krávu, dojí ji Maušl-křivonoska.“

Nejhnusnější je na rasismu rozšiřování viny od jednotlivce na celou komunitu na základě vnějškových rysů. Je nepřijatelné zdůrazňovat fyzické rysy jiného etnika, nebo se jim posmívat. Člověk nemůže za to, že má bílou či hnědou kůži, velký nos či šikmé nebo modré oči.


Antisemitské desatero: „Buď vždy pamětliv, že jsi Čech a že tudíž zase jen Čech je ti nejbližším. Dbej na ryzost svého národa a nezapomínej na jeho árijský původ.“

Nacionalismus zneužitý pro rasismus a xenofobii. Nikdo není méně člověkem jen proto, že není Čech.


„Kupujte jen od křesťanů!“

Čím se odlišují komerční „inzeráty“ tohoto druhu od dnešních výzev nenávisti k muslimům? I dnešní hate speech šíří často média z komerčních důvodů. Zneužívání nenávisti vůči jiným lidem za účelem výdělku je odporné. Může to totiž nakonec vést ke krveprolévání. Jak čisté jsou takto vydělané peníze?

Útok na T.G. Masaryka v časopisu Šípy, „satyrickopolitickém obrázkovém týdenníku pro lid“: „Čistý čisté – očišťuje! Deset let ‚vědec Tomáš Geryk Masaryk‘ pořád volal po – ‚očistě‘. Nikdo mu však nerozuměl. Nuže, konečně nám tu ‚očistu‘ ukázal v praxi:

Studenti rozbořili Masarykovu přednášku v Klementinu:

Anonymní dopis:

Masaryčku, Masaryčku!

máš velmi úlisnou hubičku,

myslím, že jsi dostal od židáčků

pár tisíc na ručičku.

Za to zasloužíš od národa

pár rázných faciček na hubičku.

Zasloužil bys, Masaryčku,

jít s Hilsnerem na houpačku.

Bídníče! Kam jsi dal rozum, ujmout se takovýho židovskýho svrabu?

A kam to všechno vedlo za pár let? K vyvraždění šesti milionů lidí: Nacistický Árijský boj, vydávaný v Čechách za druhé světové války:

Není zde článek celý?