12 otázek, na něž Andrej Babiš stále dluží odpovědi (kromě mnoha jiných)

Andrej Babiš se může stát českým premiérem. Není však od věci připomenout, že veřejnosti stále dluží odpovědi na velké množství otázek. Dvanáct nejdůležitějších sepsal Petr Havlík.

 1. Proč byla nově založená společnost Imoba, s. r. o. (7. června 1994, se sídlem na adrese Agrofertu, JUDr. Evou Hlaváčkovou), 17. června 1994 prodána švýcarské společnosti Plastagra SA, aby byla 16. prosince 1994 koupena zpět Agrofertem, který byl následně (13. února 1995) ovládnut švýcarskou společností O.F.I.?
 1. Proč je společnost Imoba mezi 20. březnem 2000 a 14. srpnem 2008 vlastněna švýcarskou společností Fertagra SA, a ne Agrofertem (jak tomu bylo před tím a pak i po tom), když Andrej Babiš podle svých slov k podnikání nepoužívá zahraniční společnosti?
 1. Proč Imoba v letech 2012 a 2013 navýšila základní jmění (nepeněžitě) o 8 mld. Kč, aby ho následně v roce 2014, po odštěpení do Synbiolu, zase snížila (již v hotovosti) o 2 mld. Kč?  Nebylo to proto, že pokud byste chtěl Synbiol kapitalizovat prostřednictví dividendy vyplacené z Agrofertu, tak by bylo nutné z této částky zaplatit srážkovou daň ve výši 15 %?
 1. Za co jste mezi lety 2000 a 2003 koupil 55 % akcií Agrofertu, jejichž tržní cenu lze na základě výsledku hospodaření za rok 2000 odhadnout na 4–4,5 mld. Kč?
 1. Jak vysvětlíte, že pro účely fúze „matky do dcery“ Agrofertu v roce 2005 (kdy hodnota Agrofertu nepochybně činila již miliardy Kč) bylo 100 % akcií matky oceněno „znalcem“ jen na 216 272 000 Kč?  Nebylo to proto, že by se z rozdílu musela zaplatit daň z příjmů?
 1. Jak se přesně docílí toho, že Agrofert dostane povolení k emisi korunových dluhopisů poslední pracovní den platnosti zákona, který umožňuje tuto daňovou optimalizaci?
 1. Proč si Agrofert od vás v letech 2012–2014 prostřednictvím dluhopisů půjčil cca. 1,500 mld. Kč, když vám ve stejném období na odměnách (včetně odvodů) zaplatil celkem 1,087 mld. Kč?
 1. Co říkáte na to, jako bývalý ministr financí soustředěný na výběr daní, že v roce 2010 Andrej Babiš prodal Agrofertu, 100% vlastněnému Andrejem Babišem, 80 % akcií společnosti Profrost, které byla v roce 2010 přiznána úleva na dani z příjmů ve výši 109 940 000 Kč, za 527 486 800 Kč a nezaplatil z toho ani korunu na dani z příjmů?
 1. Jak vysvětlíte, že v projektu fúze společností Afeed CZ, ZZN Pomoraví a Navos ze dne 29. března 2011 je uvedeno, že všechny tři předmětné společnosti jsou 100% vlastněny společností Agrofert, když ve svých zveřejněných příjmech uvádíte, že jste společnost Afeed CZ, která neměla žádnou hodnotu, Agrofertu za 59 mil. Kč prodal až 2. května 2011 (opět bez nutnosti platit z výnosu daň z příjmů)?
 1. Za co přesně jste v roce 2014 inkasoval od Agrofertu 244 mil. zdanitelných příjmů, když jste od 29. ledna 2014 vykonával funkci ministra financí? Jak přesně vypadalo vaše protiplnění za vyplacené zdanitelné příjmy?
 1. Jak přesně se stalo, že v konkurzu společnosti U Rytířů mají Kostelecké uzeniny přihlášenu pohledávku 55,518 mil. Kč, přičemž při podání návrhu na konkurz jsou závazky společnosti vyčísleny na 31,320 mil. Kč, z čehož 971 169 Kč jsou závazky vůči Kosteleckým uzeninám?
 1. Opravdu si myslíte, že Čapí hnízdo, projekt v cestovním ruchu za 1 mld. Kč (vaše slova), je malý či střední podnik?
Není zde článek celý?