Antropologové varují: Západ nerozumí moderním konfliktům

Atranův tým zkoumáním řady bojovníků, na prvním místě v řadách teroristických organizací PKK a IS, dospěl k závěru, že západní chápání moderního konfliktu je chybné. Aktéři se typicky identifikují s klíčovými hodnotami, o nichž nejsou ochotni vyjednávat a vzdát se jich, a na druhém místě se skupinou, za niž bojují. Tuto skupinu vnímají jako spirituálně silnější než protivník i tehdy, když ve fyzickém ohledu (v palebné síle) je slabší.

Na Západě je typickým rámcem úvah o čemkoliv model racionálního výběru, v němž hrají klíčovou roli materiální faktory. Povstalecká uskupení ale takto nefungují, upozorňuje na základě řady studií Atranův tým. Naše vnímání jiných civilizačních okruhů a jejich priorit je ploché na základě našich vlastních představ – a proto jim nerozumíme. Nechápeme, že lidé mohou stavět určité hodnoty výše než své rodiny nebo kmeny a přinášet pro ně ty nejvyšší oběti; že skupiny, s nimiž se identifikují, považují za spirituálně silnější než fyzicky mnohem a mnohem lépe vybavené protivníky.

V důsledku zkreslení které vyplývá z jeho vlastního hodnotového žebříčku Západ nechápe způsob uvažování moderních povstaleckých hnutí. Podsouvá jim měřítka a způsoby myšlení, jimiž se ve skutečnosti vůbec neřídí.

Lze říci, že Západ soustavně ignoruje spirituální rovinu konfliktu a tím opakovaně prohrává ve střetech, které nepochopil a které chybně interpretuje. Domnívá se, že protivník disponující menšími materiálními prostředky „se ani neodváží“ nějaký konflikt rozpoutat, nebo že se musí „okamžitě“ vzdát – a pak je šokován, když se nic takového neděje a války se vůbec nevyvíjejí podle jeho představ.

Západní společnosti, jejichž hlavním organizačním principem je konkurence ZDE, také nechápou jiné kultury a skupiny, kde tento princip hraje nanejvýš sekundární roli a lidé masivně preferují spolupráci.

V důsledku toho opakovaně přijímají chybná politická rozhodnutí ohledně konfliktů a odcházejí z nich poraženy.

Není zde článek celý?