Byl označen důvod hromadného hloupnutí lidstva

Britští a thajští vědci identifikovali důvod poklesu průměrného IQ lidstva. Studie byla zveřejněna v časopise Intelligence, uvádí New Scientist.

Důvodem snížení průměrného IQ vědci označili demografické faktory, hlavně stárnoucí populace a snížení porodnosti ve vyspělých zemích.

K těmto výsledkům autoři došli po analýze struktury a výsledků více než 1,8 tisíce IQ testů, kterou z pravidla hodnotí pracovní nebo krátkodobou paměť. První, která je spojena s rozhodováním a analýzou informací, se obvykle zhoršuje po 60 letech, zatímco druhá odpovídající za krátkodobou paměť se s věkem skoro nemění.

Odborníci odhalili, že testy založené na krátkodobé pamětí ukazují zvýšení průměrného IQ lidstva, zatímco od začátku roku 2004 testy založené na pracovní paměti svědčí o snížení průměrného IQ lidí.

Během minulého století vědci pozorovali postupný růst průměrného IQ obyvatel planety. Tento trend se změnil v roce 2004, kdy růst IQ začal zpomalovat.


Není zde článek celý?