Další lži: Zajišťovací příkazy zavedl Kalousek, tvrdí Babiš. Jenže existovaly už v roce 1993

Klekneme na vás. Nový vizuál ODS. | FOTO: ods

Předseda hnutí ANO v rozhovoru Pavla Štrunce pro info.cz hovořil mj. o zneužívání zajišťovacích příkazů finanční správou. Samozřejmě se jich zastával, společnost FAU Přerov známou z nahrávek Skupiny Šuman označoval za bandu podvodníků a odmítal, že by firmy byly likvidovány neprávem. A nakonec ‒ jako ostatně vždycky ‒ všechno svedl na předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska.

„Zajišťovací příkazy ‒ když už jsme u toho ‒ zavedl a vymyslel pan Janeček v roce 2012, to byl ještě v Českých Budějovicích. A za to dostal odměnu od pana Kalouska 15 tisíc korun,“ začal Babiš. A nakonec uvedl: „Já jen říkám, že zajišťovací příkaz byl zaveden za pana Kalouska.“

Jenomže se jedná o známou lež, kterou Babiš omílá neustále. Institut zajišťovacího příkazu byl v zákoně o správě daní a poplatků již v roce 1993. Očekáváme tedy, že se předseda hnutí ANO již brzy za svá slova omluví.

Znění k 31. 12. 1993 § 71 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků: „Je-li odůvodněná obava, že úhrada nesplatné nebo dosud nestanovené daně za běžný kalendářní rok nebo léta minulá bude v době jejich splatnosti a vymahatelnosti nedobytná nebo že v této době bude vybrání daně spojeno se značnými obtížemi, může správce daně s uvedením důvodů, pro něž pokládá vybrání za ohrožené, vydat zajišťovací příkaz. V zajišťovacím příkaze uloží daňovému subjektu, aby nejdéle do tří dnů v příkaze uvedenou částku daně zajistil ve prospěch správce daně, a to způsobem v příkaze uvedeným, zejména složením jistoty na jeho účet nebo do určené depozitní úschovy.“

Citujeme ze současného znění § 167 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád: „Je-li odůvodněná obava, že daň, u které dosud neuplynul den splatnosti, nebo daň, která nebyla dosud stanovena, bude v době její vymahatelnosti nedobytná, nebo že v této době bude vybrání daně spojeno se značnými obtížemi, může správce daně vydat zajišťovací příkaz.“

Není zde článek celý?