Finanční správa jde spíš po těch, co zaplatí, než po těch, co dluží, říká šéf Europrintu

Europrint je jednou z největších tiskáren v republice. Přesto, nebo právě proto se nyní setkává s drsným jednáním finanční správy. Ta na firmu vydala zajišťovací příkaz na 386 milionů korun a tím donutila majitele tiskárny požádat o prohlášení insolvence. Jak uvádí v rozhovoru pro FORUM 24 Petr Litvan, generální ředitel Europrintu, jeho společnost se přitom žádného podvodu nedopustila a finanční správa jedná absurdně. Po FAU Přerov se tak na veřejnost dostává případ další firmy, která se dostala kvůli DPH do problémů, ačkoliv je patrně bez viny.

Finanční správa na vaši firmu vydala zajišťovací příkaz na zhruba 386 milionů korun, proč se tak stalo? Z čeho vás FS viní?

Částka 386 milionů se skládá ze tří složek. Za prvé 260 milionů, které představují celou výši DPH mezi Europrintem a jeho dodavatelem, firmou Epremo Trading, což byl majoritní dodavatel polygrafického materiálu (papír, barvy apod). Epremo Trading mělo podvádět na DPH při obchodování s tiskařskými stroji. To se nijak nedotýkalo firmy Europrint. Finanční správa vydala zajišťovací příkazy na tuto částku v roce 2016. Exekuce na dalších dohromady 126 milionů přišla letos v létě – 52 milionů coby penále, 74 milionů coby úroky z prodlení. Firma Europrint z ničeho obviněna není, daně měla vždy v pořádku. Jedná se o údajný podvod s DPH jejího dodavatele.

Jak se takový příkaz dotkne vaší společnosti, která zaměstnává kolem 350 lidí a je výrazným hráčem v tiskárenském odvětví?

Firma Europrint včera podala na Městský soud v Praze žádost o prohlášení insolvence a žádost o povolení reorganizace firmy. Prohlášení insolvence vlastní podnikatelskou činnost neovlivní. Společnost pokračuje ve výrobě, zachovává zaměstnanost, nakupuje materiál a služby od dodavatelů, platí nově vzniklé provozní závazky a dodává výrobky odběratelům.

Měli jste nějaké signály, že by FS mohla proti vám nějak zakročit?

Neměli. V uplynulých letech proběhlo v Europrintu několik důkladných daňových kontrol a nikdy nebyl shledán problém. Zajišťovací příkazy nás proto velmi překvapily, zejména razance následného postupu.

Dokázala vám FS nějaké pochybení při platbě DPH, nebo nejdříve zakročila a vy nyní musíte dokazovat, že jste nepochybili?

Nejdříve zakročila. Ale finanční správa ani neříká, že bychom my nějak pochybili při uplatňování DPH na vstupu a jejích platbách. Říká, že dodavatel podváděl se zbožím, Europrint od něj odebíral zboží, byť jiné, tím pádem se účastnil podvodu. Taková konstrukce je absurdní. Neúčastnili jsme se, nevěděli jsme o tom, neměli jsme z toho žádnou výhodu.

Mohlo se stát, že jste svým podnikáním „vadili“ někomu, kdo mohl FS upozornit na možné protiprávní jednání?

Spíše si myslíme, že finanční správa má tendenci vybírat daně u někoho, kdo je schopen zaplatit, než u toho, kdo daň dluží. Na vybraný subjekt aplikují zajišťovací prostředky, jinými slovy, peníze si vezmou hned, a subjekt, pokud to přežije, se bude bránit několik následujících let.

Mezi vašimi klienty nefiguruje například vydavatelství MAFRA, tedy společnost Andreje Babiše, který je kvůli firmě FAU Přerov podezírán z likvidace firem, které mu překážejí, pomocí finanční správy. Mohl mít předseda hnutí ANO zájem na vašem zničení?

To se nám nezdá pravděpodobné. Navíc, Europrint se specializuje na knižní a časopisovou produkci. MAFRA je převážně zaměřena na deníky, což je technologicky jiná záležitost. Tiskárny MAFRA nejsou naším přímým konkurentem.

Jak se bude vaše firma nyní bránit?

Daňové řízení pokračuje, po jeho skončení teprve můžeme podat žalobu k soudu. Europrint se brání všemi dostupnými prostředky. Úkony správce daně napadá nejprve řádnými opravnými prostředky a následně i soudně. Takto jsme napadli každý jednotlivý krok finanční správy.

Není zde článek celý?