Jan Andrej Babiš obohacuje české tradice a zvyklosti

Máme
kulturní tradice katolické i protestantské, lidové, měšťanské,
dokonce aristokratické. Univerzity, věda, královské rody, pojetí
práva, umění i náboženství k nám přicházely ze
zahraničí, zejména z toho zahraničí, jemuž dnes říkáme
Západ. Mezi tzv. „český národ“ za dob Dekretu kutnohorského
se počítali všichni studenti a profesoři, tedy i německy
mluvící, z Čech, Moravy, Uher a Sedmihradska. V zásadě
multikulturní zemí jsme byli až do vyvraždění Židů a Romů
nacisty a do vyhnání sudetských Němců za třetí republiky.

Jiná
tradice, tradice homogenní uzavřenosti světu, u nás vznikla za
vlády komunistů, kdy byly zadrátované hranice. Nicméně ani za
komunistů se neujalo (samozřejmě to byly doby, kdy bezpečnostní
složky státu i justice byly plně v jejich moci), aby úřadoval
premiér, kterého policie obvinila z trestného činu. Tohle je
zcela nový kulturní prvek, nová zvyklost, kterou chce Andrej Babiš
přinést do podivné sbírky nejrůznějších, vzájemně si
protiřečících českých zvyků, tradic a identit, které už bez
toho není možné vzájemně usmířit a zároveň zastávat.

Večerní
zprávy:
 Babišův program má 44 stran. Nechce
multikulturní Česko


https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/babisuv-program-ma-44-stran-nechce-multikulturni-cesko-36485

Není zde článek celý?