Je stanovena doba sezení na židli, která neškodí zdraví

Vědci z USA určili maximální dobu, během které může člověk bez škodlivého vlivu na zdraví sedět. Výzkum je zveřejněn v Annals of Internal Medicine , uvádí Americká college terapeutů.

Specialisté doporučují nebýt v poloze vsedě déle než půl hodiny. V případě sedavé práce doporučují experti dělat každých 30 minut krátké přestávky, například vstát od stolu a krátce se projít.

K podobným závěrům autoři došli tak, že zkoumali spojitost mezi dobou v sedící poloze a délkou života u přibližně osmi tisíc respondentů ve věku od 45 let.

Získané údaje dokazují, že v průměru z 16 hodin za den, které připadají na stav bdělosti, přibližně 12,3 hodin člověk sedí. Minimální riziko úmrtnosti měli ti, kteří minimálně každou půlhodinu vstávali ze sedící polohy.

Medici z Norska, Austrálie a USA ukázali v červnu roku 2016, že pro celkové odstranění negativního efektu sedavého způsobu života stačí mužům a ženám přiměřená fyzická námaha.


Není zde článek celý?