Medveděv si zažertoval ohledně černozemu, který Němci vyváželi do Německa

Premiér RF Dmitrij Meveděv se obeznámil s průběhem sklizně úrody v Adygeji. Vládní předseda vykonal v pátek návštěvu v kozácké osadě Giaginskaja, kde se má konat porada věnovaná sezónní zemědělské práci, a také kolchoz Raduga a podnik Čerkeské sady, kde probíhá sklizeň jablek.

Před zahájením porady si premiér promluvil se zemědělci Adygejské republiky, zavítal na kukuřiční pole a do jabloňového sadu.

Vedoucí zemědělsko-průmyslového odvětví sdělili, že letošní úroda obilnin a luštěnin má v Adygeji činit asi 600 tisíc tun. Zástupci zemědělského družstva Raduga se pochlubili, že průměrná úrodnost kukuřice činí dnes 45,4 centů z hektaru, a že letos počítají s dobrou úrodou.

Ministr zemědělství Alexandr Tkačev poznamenal, že k dobré úrodě v republice přispívají nejen klimatické podmínky, ale také úrodná půda.

„Právě jsme o tom mluvili, tuto půdu se Němci, kteří tu byli, pokoušeli vyvážet do Německa,“ řekl Medveděv.

„Mají ji vrátit zpátky,“ navázal na premiérova slova jeden z účastníků rozhovoru.

„Ano, mají ji vrátit, samozřejmě,“ zažertoval si Medveděv a pak pokračovali v rozhovoru o úrodě a nahrazení importu.


Není zde článek celý?