Moskva podporuje územní integritu Iráku, uvedli na MZV

Moskva v souvislosti s referendem o nezávislosti, provedeném v Kurdském autonomním okruhu (KAO) Iráku, navrhuje, aby všechny sporné otázky mezi Erbilem a Bagdádem byly řešeny cestou dialogu, a podporuje územní integritu Iráku, prohlásili na MZV RF.

„V souvislosti s provedeným referendem v KAO se ruská strana domnívá, že je zásadně důležité vyhnout se všemu, co by mohlo dále zkomplikovat a destabilizovat oblast Blízkého Východu, která je i tak přetížena konfliktními situacemi. Naše podpora suverenity, jednoty a územní integrity přátelského Iráku a dalších států Blízkého Východu trvá,“ uvádí se v komentáři, uveřejněném na webových stránkách ruského ministerstva zahraničních věcí.

„V Moskvě jsou respektovány národní snahy Kurdů. Vycházíme z toho, že všechny sporné otázky, existující mezi federálními vládami Iráku a vedením Kurdského autonomního okruhu, mohou a musí být řešeny cestou konstruktivního a uctivého dialogu, jehož úkolem je vypracovat vzájemně přijatelnou definici společné existence v rámci jednotného iráckého státu,“ zdůrazňuje se v komentáři.


Není zde článek celý?