MZV RF je znepokojeno ochotou Kyjeva připustit „ozbrojené scénáře“ v Donbasu

Moskva je znepokojena ochotou Kyjeva přijímat signály o přípustnosti „ozbrojených scénářů“ v Donbasu. Uvádí se to v komentáři MZV RF v souvislosti s ukrajinsko-chorvatskými kontakty koncem srpna, týkajícími se otázek „návratu nekontrolovaných území“.

„Zmínky o jakýchkoliv „ozbrojených scénářích“ ve vztahu k Donbasu znějí obzvláště nemorálně teď, v prvních dnech „školního příměří“, potvrzeného v „normandském“ formátu“, uvádí se ve zprávě.

MZV s politováním konstatuje, že za zástěrkou ubezpečování o „dobrých plánech“ a „nutnosti obnovení vzájemné důvěry“ v konfliktních zónách opět zazněly nebezpečné téze o „nucenosti“ a „přípustnosti“ takových „metod mírové reintegrace“.

„Nemalé obavy vyvolává to, že v Kyjevě ochotně přijímají podobné signály a demonstrativně ignorují vlastní jasně stanovené závazky v rámci minského „Komplexu opatření“, uvedli ruští diplomaté.

Moskva vyzývá Záhřeb, aby využil všechny možnosti k přesvědčení Kyjeva, aby ten soustavně a bez výjimky plnil minské dohody v zájmu co nejrychlejšího vyřešení situace na jihovýchodě Ukrajiny.


Není zde článek celý?