Nájem se platit musí, milí squatteři z Kliniky

Autonomní sociální centrum Klinika na pražském Žižkově | FOTO: klinika.451.cz

Osazenstvo komunitního centra Klinika na pražském Žižkově možná bude muset zaplatit 360 tisíc korun za nezákonné užívání prostoru, který okupuje. Aktivisté se ohání nesmyslnými argumenty a nechtějí pochopit, že obývání budovy, která patří někomu jinému, není v pořádku. Jaký tedy asi mají názor na soukromé vlastnictví?

Každý, kdo bydlí v domě, který má svého majitele, musí platit nájem. Zažitá, nijak nepochopitelná věc. Soukromé vlastnictví je jedním z pilířů demokratické společnosti, kterou se snažíme pěstovat po listopadu 1989.

Pro pár lidí, a ne zrovna zákonitě komunistů, je to ovšem nemyslitelné a jednaní ve smyslu „všechno je všech“ jim přijde přípustné. Jak jinak si vysvětlit jednání party aktivistů, kteří pod vykřikovanou záminkou stmelování komunity obsadili Kliniku a nyní vystupují jako její právoplatní nájemníci.

Nedbají na pravomocné rozhodnutí soudu, že mají budovu vyklidit a opět zdůrazňují, že chátrala a oni ji pozvedli ku konání dobra. Tato rétorika ovšem postrádá to základní, reálné vysvětlení toho, jak je možné, že squattují v místě, kde si je majitel objektu nepřeje.

Bylo by zajímavé se zeptat těchto aktivistů, jak by se jim líbilo, kdyby se parta kamarádů nastěhovala třeba na jejich chaty, protože by došli k závěru, že jsou nedostatečně využívány a je třeba je nějak „zvelebit“. Nebo zda by se neobrátili na policii, kdyby jejich auta používal někdo ke svým účelům, protože dlouho stála zaparkována na jednom místě.

Těžko si představit, že by v takovém momentě Klinikáři také volali po všeobecném využívání majetku v soukromém vlastnictví.

Budova na Žižkově patří Správě železniční a dopravní cesty, tečka. Nikdo jiný nemá zákonné právo na její užívání a každá diskuze na toto téma je bezpředmětná. Stále žijeme v právním státě a Klinikáři si to musí uvědomit. Mohou být rádi, že doposud nezasáhla laxní policie a nevystěhovala je.

Není zde článek celý?