Papež František říká křesťanům: „Je to hřích, nemodlit se za své vůdce ve vládě“

Křesťané mají před Bohem povinnost modlit se za své vládce a vládci mají povinnost požádat Boha o milost, aby mohli věrně sloužit lidu, který jim byl svěřen, řekl papež František.

Ve své homilii při ranní mši v kapli jeho rezidence Santa Marta se papež František odkazoval na napomenutí svatého Pavla, aby nabídl modlitby těm, kteří ovládají politickou moc a tak se budou řídit moudrostí.

„Nejprve naléhám na to, aby byly petice, modlitby, přímluvy a díkuvzdání vyrobeny pro všechny lidi – pro krále a pro ty, kdo mají pravomoc, abychom mohli žít pokojný a klidný život ve vší zbožnosti a svatosti,“ napsal Pavel jeho první dopis Timoteovi.

Papež František řekl, že „je to hřích“, nemodlit se za své vládce ve vládě, protože potřebují Boží milosti a moudrosti. Nejsme si dostatečně vědomi této odpovědnosti modlit se za politiky, pokračoval papež a tak „když vůdce udělá něco, co se nám nelíbí, říkáme ošklivé věci, a když udělá něco, co se nám líbí, říkáme jak ohromný je. Ale necháme ho s jeho stranou osamoceného, aby věci projednal s parlamentem, ale sám.“

Možná se někteří utěšují tím, že si myslí, že jejich povinnost skončila jejich hlasováním, ať už pro nebo proti nějakému kandidátovi. To je špatně, řekl papež.

„Nemůžeme nechat vůdce napospas sami sobě,“ řekl. „Musíme je doprovázet modlitbou.“

Dokonce i ti, kteří nesouhlasí se svými vůdci, nebo si myslí, že jednají způsobem, jakým by neměli, by se měli modlit ještě víc, uvedl papež. Zvláště tehdy, když potřebují nejvíce modliteb, řekl papež a dodal: „Měli byste se modlit a dělat pokání pro ty, kteří vládnou!“

„Musíme si více uvědomovat naší povinnost modlit se za ty, kdo vládnou,“ prohlásil papež František a dodal, že chtěl požádat jeho posluchače o „laskavost.“

„Požádám každého z vás, aby dnes obětoval pět minut, a musíte se zeptat sami sebe: „Modlím se za své vůdce? A „Modlím se za všechny vůdce?“ Řekl František.

A když prozkoumáte své svědomí a zjistíte, že jste se nemodlili za své vůdce, měli byste to zmínit ve své zpovědi, „protože nemodlit se za vládní vůdce je hřích,“ dodal papež František

(Breitbart/ svobodnenoviny.eu Papež František Foto: ilGiornale)

Není zde článek celý?