Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil

Tři výstavy, literárněvědná konference, besedy, výšlap na Lysou horu a zcela unikátní vydání Slezských písní. To vše připravilo Slezské zemské muzeum – Památník Petra Bezruče u příležitosti 150. výročí narození opavského rodáka a slezského barda Vladimíra Vaška alias Petra Bezruče.

Výstavy prezentují jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů 19. a 20. století z naprosto odlišných úhlů pohledu. První s titulem Petr Bezruč v hudbě a umění představí návštěvníkům hudební a výtvarná díla, která byla inspirována Bezručovou tvorbou. Bude k vidění v Památníku Petra Bezruče a její vernisáž se uskuteční 5. září  v 17 hodin. Ve stejný den, ale v 18 hodin, zpřístupníme druhou výstavu, kterou můžete navštívit v opavském Obecním domě. Nese název Slezské  angažmá a její autoři vám přiblíží, co burcuje umělce dnešních dní a jak se to promítá v jejich tvorbě. O týden později, 12. září v 17 hodin, slavnostně zahájíme výstavu s názvem Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil. Poslední a největší výstavní projekt věnovaný tomuto básníkovi vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR, Akademie věd ČR a Nadace Landek. Jeho prostřednictvím se vrátíme do 2. poloviny 19. století a budeme pátrat po osudech Petra Bezruče.

Celý článek najdete zde

Není zde článek celý?