Prohlášení TOP 09: Praha 6 ostrovem pozitivní deviace

Praha 6 dvacet sedm let po sametové revoluci dokončila v duchu myšlenek Václava Havla proces demokratizace společnosti. Jedná se o vskutku historickou událost. Za toto patří velký dík především zdejším občanům. Jako reprezentanti politické strany, která v Praze 6 v posledních letech zvítězila ve všech volbách, silně cítíme to, že zde již zcela funguje tradiční demokracie západního typu, kdy bereme demokracii jako univerzální hodnotu založenou na svobodné vůli vyjádřit se a určit si vlastní politický, hospodářský, sociální a kulturní systém.

Kandidát do Poslanecké sněmovny a člen zastupitelstva Městské části Praha 6 za TOP 09 profesor Jakub Hruška se k tomu vyjádřil: „Zakončili jsme určitý proces, ale svoboda a demokracie nejsou zadarmo a je třeba tyto hodnoty udržovat a chránit.” Starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář se přidává: „Je mi ctí být starostou právě v Praze 6, kde jsem se setkal se spoustou zajímavých a inspirativních lidí.” Senátor za Prahu 6 Jiří Růžička k tomu dodal: „Podstatou našeho prohlášení je skutečnost, že v naší městské části žije vzdělaná společnost a my víme, že vzdělání je základní zárukou budoucí prosperity a blahobytu naší země.”

Místopředseda regionálního výboru TOP 09 Praha 6 Petr Exnar se dívá dál: „Praha 6 je považována za jakousi politickou laboratoř České republiky a my jsme přesvědčeni, že proces demokratizace bude pokračovat v celé České republice. Přejeme si, aby se všichni občané měli stále lépe, a to jak po materiální, tak po duchovní stránce.”

Prohlášení regionálního výboru TOP 09 Praha 6, senátora Jiřího Růžičky a kandidáta do Poslanecké sněmovny a zastupitele prof. Jakuba Hrušky:

Prohlášení_RV_TOP_9_Praha_6

Není zde článek celý?