Putin: Podmínky pro zlepšení situace v SAR vznikly díky Rusku

Prezident RF Vladimir Putin prohlásil, že díky aktivitám Ruska a dalších zainteresovaných států vznikly v poslední době podmínky pro zlepšení situace v Sýrii, teroristům byl zasazen mocný úder.

V článku zveřejněném na prahu své účasti na summitu BRICS Putin napsal, že Rusko hájí těsnější zahraničněpolitickou koordinaci zemí BRICS, především v OSN a G20 a také v dalších mezinárodních strukturách.

„Je jasné, že se pouze sjednocením úsilí všech zemí dá zajistit stabilita na planetě, najít způsoby urovnání palčivých konfliktů, včetně na Blízkém Východě,“ míní Putin.

Podle jeho názoru vznikly v poslední době podmínky pro zlepšení situace v Sýrii. „Chci říct, že v mnohém díky aktivitám Ruska a dalších zainteresovaných zemí vznikly v poslední době podmínky pro zlepšení situace v Sýrii. Teroristům byl zasazen mocný úder, byly vytvořeny podmínky pro zahájení politického urovnání a návrat syrského lidu k mírovému životu,“ prohlásil Putin.

Co se týče spolupráce se státy BRICS, pak, podle mínění ruského prezidenta, přispívá k úspěšnému ztělesnění společných úkolů práce založená na principech rovnosti, respektu a ohledu na vzájemné zájmy, konsensu.


Není zde článek celý?