Putin: USA neplní závazky týkající se likvidace chemických zbraní

USA neplní své závazky týkající se likvidace chemických zbraní a třikrát oddálily termín s odkazem na nedostatek prostředků, ale Rusko očekává, že Amerika a další země budou plnit veškeré své závazky v rámci mezinárodních dohod, řekl ruský prezident Vladimir Putin.

„Jak je známo, největšími vlastníky chemických zbraní byly právě Rusko a dosud jsou Spojené státy, které bohužel neplní své závazky týkající se termínů likvidace chemických zbraní už potřetí oddalují termín jejich likvidace, a to pod záminkou nedostatečného potřebného množství rozpočtových finančních prostředků,“ řekl Putin.

„Což, upřímně řečeno, zní trochu divně. No budiž, my očekáváme, že USA stejně jako další země budou plnit veškeré své závazky v rámci mezinárodních dohod,“ uzavřel.

Úmluva o zákazu chemických zbraní (CWC, 1993, platí od roku 1997) předpokládá likvidaci existujících chemických zbraní (největší zásoby mělo Rusko) a zakazuje jejich další výrobu. Úmluva sjednocuje všechny země světa, kromě šesti afrických a asijských států (z blízkých k Evropě to je Egypt a Izrael). Plnění dohody kontroluje Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).


Není zde článek celý?