Putin uvedl prvořadé úkoly Nové rozvojové banky BRICS

Vladimir Putin vyzval k aktivizaci práce na získání Novou rozvojovou bankou (NRB) BRICS mezinárodního úvěrového ratingu.

Podle názoru hlavy státu umožní získání ratingu bance vydání cenných papírů na trhy států „pětky.“

„Je rovněž třeba rychleji přejít k úvěrování v národních měnách BRICS,“ domnívá se ruský prezident. Podle jeho názoru je také třeba „urychlit zkoordinování dohod o založení Fondu dluhopisů BRICS a integraci kapitálového trhu členských států pětky.

Putin sdělil kolegům z BRICS, že pro NRB je připravena celá řada velkých investičních projektů. Tři z nich mají být brzy ztělesněny v Rusku.

„Jde o zdokonalení soudního systému, výstavbu dálnice u města Ufa a rovněž o modernizaci vodních hospodářských objektů v městech v povodí Volhy,“ vysvětlil prezident.

Hlava ruského státu označil rovněž za důležité letošní rozhodnutí o založení při NRB Fondu technické pomoci v přípravě projektů.


Není zde článek celý?