Putin vyzdvihl vedoucí úlohu RF ve využití mírového atomu

Ruský prezident Vladimir Putin blahopřál pracovníkům a veteránům atomového průmyslu k jejich svátku a vyzdvihl vedoucí postavení země ve využití mírového atomu.

„Jsme právem hrdí na historii domácího atomového průmyslu, na mnohé generace vědců a inženýrů. Díky jejich napjaté tvůrčí práci, nejvyšší kompetenci a oddanosti své věci byl vytvořen mohutný potenciál odvětví, zajištěno vedoucí postavení naší země v sféře využití mírového atomu,“ praví se v prezidentově blahopřání.

Putin zdůraznil, že atomový průmysl hraje dnes závažnou úlohu v posílení energetické bezpečnosti a obranyschopnosti státu, přispívá velkým přínosem k osvojení arktických území a vesmíru, a rovněž k rozvoji základní a aplikované vědy a vysoce technologického zdravotnictví.

Prezident vyjádřil jistotu, že pracovníci atomového odvětví budou i nadále rozvíjet své tradice a účinně pracovat pro blaho Ruska a jeho občanů.


Není zde článek celý?