Rusové udělali z německého vojáka, který zachránil svého otce před Osvětimí, nacistu

Dne 23. srpna si Evropa připomíná oběti stalinismu a nacismu. Tento den se shoduje s datem podpisu paktu německé a sovětské dohody z roku 1939 (pakt Molotov–Ribbentrop). Součástí smlouvy bylo – krom dohody o neútočení – také rozdělení sfér vlivu ve východní Evropě, které mělo za následek rozdělení Polska mezi Německo a SSSR a a okupaci pobaltských států Sovětským svazem.

Dne 23. srpna se oficiální příspěvek ruského ministerstva zahraničí na Twitteru rozhodl ukázat srovnání nacistického Německa a SSSR a poukazuje na to, že nacisté „začali holocaust“ a komunisté „ukončili holocaust“.

„SSSR ukončil druhou světovou válku a zachránil svět před hnědým morem,“ sděluje ministerstvo s narážkou na německé uniformy. V čem je problém? Zpráva obsahovala dvě fotky: muž zjevně oblečený v nacistické uniformě a žena v sovětské uniformě. Ve tweetu ruské ministerstvo zahraničí zmínilo Evropskou komisi, polský parlament, oficiální turistický účet Polska, ministry zahraničních věcí Litvy, Polska a Lotyšska.

Jediný problém s fotkou spočívá v tom, že muž vlevo, Werner Goldberg, nebyl členem nacistické strany. Goldberg sloužil krátce jako voják ve druhé světové válce a jeho fotografie byla v propagandě použita jako zobrazení „ideálního německého vojáka“ a použita v náborových plakátech pro Wehrmacht. Během války nicméně zachránil Goldberg svého židovského otce před odesláním do Osvětimi. Goldberg se jako voják účastnil tažení do Polska. V roce 1940, po příměří s Francií, byl Goldberg propuštěn z armády podle Hitlerova rozkazu z 8. dubna 1940, v němž bylo uvedeno, že všichni míšenci prvního stupně mají armádu opustit. Vrátil se do své bývalé práce v textilní firmě, která mezitím změnila své jméno na firmu Feodor Schmeider, protože se muselo odstranit židovské jméno Schneller. Goldberg získal ve společnosti významnější pozici a podílel se na smlouvě o dodávkách uniforem pro armádu a námořnictvo.

V prosinci 1942 byl Goldbergův otec přijat do nemocnice v Bavorsku. Gestapo si pro něj však přišlo a poslalo ho do židovské nemocnice, ze které byli Židé odváženi a posíláni do Osvětimi. Na Štědrý večer Goldberg využil toho, že stráže budou opilé nebo chybět a vzal otce z nemocnice. Ten pak ještě jednou upadl do rukou gestapa a v dubnu 1943 byl povolán k deportaci, ale Werner mu řekl, aby se neukazoval, tak byl znovu zachráněn. Stal se jediným členem Goldbergovy rodiny (vedle Wernera), který přežil válku. Goldberg zemřel v Berlíně 28. září 2004 ve věku 84 let.

Není to poprvé, co Rusové poněkud nepřípadně použili Goldbergův obrázek. V roce 2015 skupina komunistů v Tobolsku odhalila památník obránců vlasti, která použila Goldbergův ikonický portrét omylem jako obraz vojáka Rudé armády na desce. Obrázek byl pak rychle nahrazen podobou jiného vojáka.

ntv.ru

Ruské ministerstvo zahraničí zatím svůj tweet z 23. srpna nezměnilo.

(Zpracováno podle serveru medusa.io a en.wikipedia.org)

Není zde článek celý?