Ruští fyzici vytvořili extra pevné konstrukce z titanu a oceli

Fyzici z Kostromy podstatně zvýšili pevnost a odolnost titanových a ocelových částí a konstrukcí díky nasycení jejich povrchu atomy boru, uhlíku a dusíku, uvádí se ve článku v časopisu Wear.

„Existuje mnoho metod zvýšení provozních vlastností výrobků a my vyvíjíme plazmovou elektrolytickou modifikaci ocelových nebo titanových slitin, což je jedna z metod. Její podstata spočívá v rychlostním difuzním nasycení povrchové vrstvy konstrukce dusíkem, uhlíkem a borem, což vede ke zvýšení její tvrdosti, odolnosti proti opotřebení a odolnosti proti korozi,“ uvádí Pavel Bělkin z Kostromské státní univerzity.

Hlavním problémem všech architektonických staveb, automobilů a dalších staveb z kovu a dalších nepřírodních materiálů je to, že se nosné konstrukce a pohyblivé části postupně ničí. To nutí úřady nebo majitele takových zařízení nebo staveb, je prakticky neustále opravovat, vyměňovat staré části za nové, nebo je stavět znovu. Dnes Čína, USA a další průmyslově rozvité země utrácí 3-5 % svého HDP na boj s korozí a opotřebením.

Bělkin a jeho kolegové vytvořili nový způsob ochrany slitin a kovových prvků od opotřebení a koroze, když vyvinuli metodiku jejich opracování plazmou z dusíku, boru a uhlíku. Aplikace těchto prvků do vrchní vrstvy kovu podle vědců značně zvyšuje jeho odolnost vůči agresivním chemickým látkám a zvyšuje jeho pevnost.


Není zde článek celý?