S kým vším se v demokracii nemuví


Mnoho lidí souhlasí s tím, že Martu Semelovou nelze přizvat k diskusi o vzdělávání do Knihovny Václava Havla.
Někteří si myslí, že Martu Semelovou není správné zvát do žádné diskuse, nehledě na místo. Neříkám, že jsem překvapen. Žijeme ve společnosti, v níž komunisté nejprve nemluvili s nikým, kdo jim odporoval (nebereme-li v potaz výslechy na policii, politické procesy nebo zastrašování nepohodlných) a posléze ti, kdo se cítili být perzekvováni, případně jejich souvěrci, nechtěli mluvit s komunisty. Některým to vydrželo dodnes. 

Kdyby jen s komunisty. Nemluvit s někým se stalo modem operandi politického řízení této země. Britské listy v podstatě celá nultá léta upozorňovaly na to, že hegemonní diskurs pražských médií, který vylučuje z debaty komunisty a každého, kdo by za komunistu (marxistu) označen, vede k vytváření nebezpečné společenské propasti. 

Bohorovná, komická nadřazenost lidí, kteří často nejsou schopni pochopit ani elementární společenské děje (a přesto často stojí v čele politických stran či médií), je vedla k ignoranci, která trvala až donedávna. Do doby, než se začalo hroutit pevné politické postavení „tradičních“ stran (což je v ČR poněkud nadnesené tvrzení) a upadat dříve dobře prosperující mediální business. Oni se totiž ti lidé, s nimiž se z tzv. závažných etických důvodů nemluví, vykašlali na tradiční strany a zavedená média. Zvolili si Babiše, Zemana a čtou Parlamentní listy, pokud to hodně zjednoduším.

Dnes se ti chytřejší chytají za hlavu a poukazují na to, že se do stran a do médií vkrádá protiústavní rétorika a obnažují se nebezpečné inklinace mnoha lidí k rasismu a nesnášenlivosti, z nichž se v procesu podobném jízdě na drezíně (politici na straně jedné, veřejnost na straně druhé žene xenofobní vehikl vstříc perspektivní budoucnosti. Nicméně i nyní by řada z těchto lidí nejraději ordinovala izolaci těch, kteří nesplňují potřebná etická kritéria. Jakkoliv už tak činí z pozice menšiny, které se čtenáři parlamentních listů a voliči Babiše a Zemana vážně nemusí vůbec na nic ptát.

Nicméně cvičně bychom mohli vytvořit takové seznamy osob, které nelze připouštět k demokratické diskusi. Jsem zvědav, kdo všechno tam nakonec skončí.

Není zde článek celý?