Sedm polních velitelů se rozhodlo přejít na stranu syrské armády

V Sýrii byla uzavřena dohoda o přechodu sedmi polních velitelů a více než tisíce bojovníků na stranu vládních vojsk, je uvedeno na webových stránkách Ministerstva obrany RF.

„Byla uzavřena dohoda o přechodu sedmi polních velitelů nezákonných ozbrojených útvarů a více než tisíce jim podřízených bojovníků na stranu vládních vojsk“, uvádí se ve zprávě.

Uvádí se, že výbor národního příměří provincie Homs uzavřel dohodu s primátorem města Karajtín o obnovení městské Basselovy nemocnice a také bylo uskutečněno setkání se zástupcem Kanceláře národní bezpečnosti Somarem Ždidem, na němž byly projednány problémové otázky, bránící přijetí konkrétních opatření, týkajících se aktivace procesu smíření znepřátelených stran.

Dodává se, že centrum pro příměří zajistilo bezpečnost práce zástupců médií RF a dalších států při provádění humanitární akce v severovýchodní čtvrti Dajr-Baalba (města Homs).


Není zde článek celý?