Selský rozum – film, který ČT odmítá odvysílat

Náš venkov pomalu a nenápadně hyne. Naše potravinářské podniky zákeřně ovládli mafiáni a zahraniční odpad určený pro psy a kočky nám předkládají jako plnohodnotné potraviny. Chtěli jsme tohle v roce 1989? Nikoliv! Andrej Babiš v hlavní roli dokumentárního filmu Selský rozum. Tento film se Česká televize, která je koproducentem, zdráhá před volbami odvysílat. Autoři Zuzana Piussi a Vít Janeček se snažili film dokončit a uvést ještě v předvolebním období s nadějí, že přispěje ke společenské debatě o českém zemědělství, potravinářství, kvalitě života i politickém projektu ANO 2011. Práce jim trvala dva a půl roku a když dílo odevzdali, bylo jim řečeno, že ho ČT do programu nezařadí. Mohl by prý totiž ovlivnit volby!

Film se velmi rychle stává slavným a autoři a producenti se ho snaží dostat k lidem mnoha způsoby. Vzápětí poté, co se poprvé objevil na Youtube, byl odstraněn za žádost České televize z pozice vlastníka autorských práv. Objevují se ale nové a nové kanály, které ho šíří dál.

VIDEO: Zuzana Piussi a Vít Janeček v rozhovoru vysvětlují, jak a proč film vznikal a proč by byli rádi, kdyby ho ČT odvysílala ještě do voleb. Hrůzy, které jsou v dokumentu zachyceny, si totiž voliči zaslouží vidět právě proto, aby mohli vědomě zvážit, komu dají svůj hlas.

___

Anotace:

Po listopadu zůstalo české zemědělství na řadu let nerozhodnuté mezi dvěma koncepcemi – mezi podporou přechodu na rodinné farmaření, které je páteří zemědělství západní Evropy a post-družstevním způsobem hospodaření, který se u nás vyvinul v korporace podnikající v oblasti zemědělství. Nejprve se celý sektor vlivem nedostatku počátečních financí dostal do útlumu a nastalo období levných výprodejů půdy i zemědělských areálů. Se vstupem do Evropské unie získalo zemědělství možnost dotací, jejich existence v Evropě má historické důvody v zápase o potravinovou soběstačnost a dnes existují hlavně kvůli malých podpoře rodinných farem, tedy konsekventně kvůli podpoře kvalitních potravin. Česká republika má specifický režim, který umožňuje čerpat dotace i velkým subjektům.

Téměř tříletý sběr materiálu na českém venkově, zkoumání toho, jakými tématy žijí zemědělci a podnikatelé v této oblasti, jak a proč fungují dotace, proč se pěstují některé plodiny více a jiné méně a proč v posledních letech ubylo chovů zvěře a jaké to má důsledky na produkci potravin, vedl ve výsledném střihu autory k zaměření se na roli Andreje Babiše, styl a důsledky jeho podnikání a následně i politických aktivit, které se stávají jedním z nejvíce určujících faktorů pro českou krajinu, podnikatelské prostředí a brzy nejspíš také pro celý stát. Film také využívá dlouhodobé práce řady novinářů v této oblasti a několik jeho scén přímo sleduje autory nedávno vydané knihy Žlutý baron Zuzanu Vlasatou a Jakuba Patočku při investigativní práci. Jedním z hlavních protagonistů filmu je moravský sedlák Bohumír Rada, který spoluzasvětil Andreje Babiše do zemědělského podnikání a pak se jejich cesty zásadně rozešly.

Andrej Babiš se za poslední léta stal s užívanými 130 tisíci hektary největším „sedlákem“ všech dob na českém území. Zemědělství však bylo jen posledním článkem v řetězu majoritních podílů v přiléhajících sektorech, které významně ovládl již předtím: hnojiva a zemědělské chemikálie, skladování zemědělských komodit, zpracovatelské závody. Pojem „selský rozum“ se stal také klíčovou součástí jeho politického marketingu, spolu s image hospodáře baťova střihu, který rozumí problémům obyčejných lidí, buduje nové pracovní příležitosti a vytváří zázemí kvalitnějšího života. To všechno navzdory tomu, že spíše než budování nového se ve svém podnikání věnuje spíše akvizicím, které v řadě případů vykazují rysy nepřátelských převzetí a zhoršení zaměstnaneckého prostředí i podnikatelské kultury.

___

Tento film není uměleckým dílem ve smyslu hereckého umění. Je to dokumentární film s důležitým sdělením, pro českou společnost natolik zásadním, že přání a práva koproducenta ČT v tomto případě nejsou směrodatná. ČT je nakonec veřejnoprávní televize a žije z peněz české společnosti – jinými slovy ČT od každého jednoho diváka už dostala zaplaceno.

Film je nutné šířit všemi dostupnými prostředky. Přikládám odkazy na youtube zdroje a věřím že stejně rychle, jak je bude youtube na přání ČT odstraňovat, budou vznikat další a další.

Z dokumentu jasně vyplývá, že Andrej Babiš je osoba, za kterou se skrývá největší nebezpečí pro českou společnost v novodobé historii. Podle něho je to „kampaň“, ale to už známe, sorry jako.

Zdroj komentáře: http://vox.komuna.cz/selsky-rozum-film-ktery-ct-odmita-odvysilat-to-chcete-videt/

loading…

Není zde článek celý?