Skutečný význam proslovu presidenta Evropské unie z roku 2016

EU_Jean_Claude_Juncker_2016_06_25_03_24_17V proslovu z roku 2016, vyjevil „president“ Evropské unie, Jean-Claude Juncker několik klíčových cílů, kterými se tato nadnárodní organizace hodlá zabývat v tomto roce a nadále. Proč dávám slovo „president“ do uvozovek? Protože vedení nadnárodního celku, který si říká „Evropská unie“ nepodporuje roli, kterou má zákonný president zastávat. Slovo „president“ ve svém politickém slova smyslu je většinou vysvětlováno jako „volený hlavní úředník státního celku republiky.“ No a Evropská unie není ani republika a pan Juncker není volený, ale dosazený. Kdo ho dosadil? Kdoví!

Takže J-C Juncker vyslovil ve svém výročním prohlášení o stavu Evropské unie1 v r. 2016, že hlavními cíli této organizace bude hlavně:

1. Investování do mládeže, do těch, kteří hledají práci a do začínajících podnikatelů;
2. Investiční plán pro Afriku;
3. Zavedení bezdrátového internetu do celé Evropy;
4. Spravedlivý platební systém pro novináře, nakladatele a autory;
5. Ochrana hranic Evropské unie.

To samozřejmě zní ohromně a každý by mu nejradši s nadšením zatleskal. Konečně ti tam nahoře v Bruselu řeší otázky, které nás tíží. Konečně nám opravdu zkoušejí pomoci. Konečně se starají o své lidi – takže ta Evropská unie nakonec není tak docela špatná, že ne?

Posuďte sami.

Když si přečtete celý text toho, co tento plán opravdu obsahuje, když projdete jednotlivé dlouhosáhlé dokumenty, které se pod každým záhlavím skrývají, až pochopíte skutečný význam těchto klíčových hesel, pak dostanete zcela odlišný názor.

1. Tak na příklad, investování do mládeže, do těch, kteří hledají práci a do začínajících podnikatelů. Toto se děje pomocí Evropského fondu pro strategické investice2. Vedení Evropské unie (dále jen: EU) je přesvědčeno, že „investování pomáhá podpořit vznik nových pracovních míst, obzvláště pro mladé lidi a že podporuje růst jak v Evropě, tak i globálně.“ Úředníci v Bruselu toto považují za svůj stěžejní úkol a jak sami píšou, přišli s tímto investičním plánem pro Evropu již po třech týdnech co se ujali správy tohoto celku.

Tady se jedná o celkovou částku 500 miliard Euro, které zkoušejí investovat do r. 2020. Samozřejmě, kde jsou investice, tam jsou investoři a pak jsou tam ti, do kterých je investováno. Investoři investují proto, aby bezpracně získali další peníze, které ve formě dividend (úroků) jsou přidávány k jejich základnímu kapitálu, což byla původní investice. Jejich dividendy jsou placeny těmi, kteří tento kapitál přijmou ve formě investice, neboli jakési půjčky, kterou sice nemusí splatit hned, ale ze které musí každoročně odvést určité procento zisku každému z investorů, kteří se na celém podnikání podílejí. A když náhodou zisk nemají, pak většinou přijdou o všecko.

2. Ještě zajímavější je investiční plán pro Afriku, který zahrnuje nejen Afriku samotnou, ale i jiné země, které sousedí s EU, ale které do EU nepatří. V těchto převážně vývojových zemích se bude investiční pomoc soustředit hlavně na půjčky pro instituce, ale i pro privátní osoby. Budou to půjčky, které budou použity na příklad na elektrifikaci země, na výstavbu cest a dálnic, na obhospodařování vody, na podporu lidského kapitálu s důrazem na pracovní příležitosti pro mladé lidi a ženy, a podobně.

Je snaha investovat hlavně do „nestabilních“ zemí, kam doposud mnoho investicí nedorazilo a odkud většina nežádoucí emigrace pochází. Bruselští úředníci tvrdí, že tímto způsobem vytvoří takové podmínky pro místní obyvatelstvo, že nebudou toužit po emigraci, ale rádi zůstanou doma a rádi se zapojí do budování své vlastní země. Asi také věří na Mikuláše, na víly a skřítky v lesích a na jiné pohádkové postavy.

Skutečnost je značně odlišná. Po zavedení dokonalé elektrické sítě se zjistí, že místní obyvatelstvo nemá dost peněz aby mohlo za dodávky elektřiny (nebo vody, plynu, či čehokoliv jiného) platit. Někdy se také stane, že hlavní vládní úředníci těchto zemí peníze zpronevěří a zmizí. Výsledek bývá stejný, na splátky není dost peněz a stát není schopen dodržet smlouvy s bankami. Banky potom pošlou své zástupce vyjednávat a plánovat odkud se potřebné peníze budou brát. A potom přikážou zadluženému státu aby na příklad zkrátil penze svým starým občanům na zlomek původního obnosu, přikážou podstatné zvýšení daní a jiné sankce, všechny zaměřeny proti obyvatelstvu země.

Jak říká John Perkins, autor knihy „Zpověď ekonomického nájemního vraha,“ když ani to nepomůže, pak mezinárodní banky (a bankéři) žádají vybudování vojenských základen pro jiný, cizí stát. Cizí vojsko pak zaujme své pozice i se svými radary, zbraněmi, bombardéry a vším co je ve spojení s válkou. Tím vznikne nebezpečí, že celá země může být vojensky napadena někým jiným a to právě kvůli těmto základnám. Dále je požadován odprodej nerostného, či rostlinného, nebo jiného
bohatství země. Takže jejich doly pak vlastní cizinci, kteří horlivě dolují jejich vlastní bohatství, podkopávají jejich území, až málem zkolapsují celé okolí, jako se to stalo i u nás, v Ostravě. Pokud vím, tak některé části Ostravy klesly až o 2 metry.
Samozřejmě, nic z toho nežádoucí emigraci z těchto zemí nezpomalí, spíše ji to zrychlí a všichni ti, kteří by se normálně starali od své rodiny, odejdou do ciziny, v touze po vysokých sociálních dávkách.

3. Třetí bod je zavedení bezdrátového internetového systému do nejzazších vesniček Evropy.

Proč je zdůrazňovano slovo „bezdrátový?“ Má to snad nějaké výhody proti drátům, které vedou k patřičnému zařízení? Umožňuje to snad lepší příjem, rychlejší, kvalitnější, spolehlivější? Ne, ne a tisíckrát ne. Nejen že bezdrátový systém může být snadněji infiltrován všelijakými „hackery.“ Někdo se vám postaví s autem před dům a když nemáte bezdrátový systém zajištěn pořádným heslem, má zadarmo snadný přístup na internet a to ještě pod vaším jménem, pod vaší IP adresou. A když něco provede, když stáhne nějaký ten dokument tam a onde, když něco pošle na tu či onu stránku, koho asi tak budou trestat v případě, že se jedná o nedovolený materiál? No přece vás! Nakonec – je to vaše IP adresa a vy jste povinni si ji ohlídat.

Nemluvě o tom, že skutečně dobrý „hacker“ určitě zvládne i pěkně složitý přístupový kód. Nakonec, všechny počítače mají „zadní dvířka“ ve formě Windows, jak přiznává vedení společnosti Microsoft. Ale toto je pouze zanedbatelný detail vašeho ohrožení bezdrátovým napojením na internet a na telefonní síť. Ten hlavní problém je v tom, že bezdrátové spojení přímo ohrožuje naši budoucnost.

Přímo to pracuje na zničení všech šancí na naše přežití coby lidstva, přímo to ničí a korumpuje naše nová pokolení a celé generace, které by měly přijít po nás, ale které se kvůli bezdrátovému spojení nemusí nikdy dostavit. Je to ve skutečnosti tajná a skrytá genocida. Ne, tím nemyslím porno, i když i to je velmi vážné ohrožení. Mám na mysli mikrovlny. Málokdo si totiž uvědomuje, že bezdrátové napojení na internet se děje pomocí mikrovln. Také mobily běží na mikrovlny, mobilní antény vysílají mikrovlny v takovém množství, že kdyby byly zapnuty naplno, tak usmaží celé město během zcela málo minut. Budovy pak zůstanou neporušeny, ale lidé a rostliny – to všecko zhyne. Mikrovlny jsou zákeřné: nejsou vidět, nejsou slyšet, nejsou cítit, nelze je nahmatat. A najednou je zde rakovina, leukemie, srdeční potíže, revmatická artróza. Nezdá se vám podivné, že dnes tolik lidí kulhá, chodí o berlích, anebo právě prošli výměnou kloubu, či na výměnu kloubu čekají? To všecko hlavně díky mikrovlnám. Tak, jak mobilní telefony skýtají okamžité spojení s celým světem, rovnoměrným dílem nám škodí. A ti, kteří si troufnou je přiložit k uchu a brebentí do nich nedůležité nesmysly celé hodiny, ti to dřív nebo později zaplatí svými životy.

Ve školách, v nemocnicích, v ústavech pro staré občany a v podobných veřejných zařízeních je to maličko jiné. Tam je většinou mikrovlnná anténa přímo na budově, anebo v její přímé blízkosti. Naše děti a naši nemocní a staří jsou pak vystaveni záření mnohem horší intenzity než bylo to, co bylo používáno za tak zvané „studené války“ na vyřízení nepřítele. Toto záření nejen že jim vymývá dokonale mozky a způsobuje mozkové nádory, ale zapříčiňuje celou škálu nemocí, včetně touhy po sebevraždě. Jeho podstatný vliv je na pohlavní orgány. Ozáření mladí lidé pak ztrácejí schopnost se rozmnožovat a ti, kteří přece jen dovedou tento vliv překonat, budou mít geneticky narušené potomky. Průkopníkem a nesporným znalcem v tomto oboru je anglický fyzik Dr. Barrie Trower. Zadejte si do Google vyhledávače „Barrie Trower česky“ a podívejte se na některá jeho videa.

4. Že Evropská unie touží po spravedlivých platbách pro novináře, nakladatele a autory je pochopitelné. Tito lidé jsou jejich rameno propagandy. Málokterý z novinářů si dnes dovolí napsat to, co si doopravdy myslí a proto všichni opisují z jednoho návodu, který jim EU nebo jiná pochybná organizace vždy ráda předloží. Německý novinář Udo Ulfkotte byl jeden z mála, kteří si dovolili oponovat. Byl, už není. Svých 57 let se nedožil. Opět, zadejte „Udo Ulfkotte česky“ a přečtěte si o něm.

5. Poslední bod plánu Evropské unie pro rok 2016 a na další léta zahrnuje ochranu hranic proti vetřelcům. A i zde musíme dobře číst jak si úředníci v Bruselu tuto ochranu hranic představují. Jednak chtějí výrazně podpořit výměnu informací mezi jednotlivými státy Unie, ve snaze „boje proti terorizmu.“ Jak asi by mohla výměna informací mezi státy omezit terorizmus? Prakticky nijak. Ale co tím docílí, že jednotlivé vládní a policejní orgány budou ještě bedlivěji sledovat své vlastní občany,
obyvatele své země a příslušníky svých států, jestli mezi nimi náhodou nějaký terorizmus nebují. Nebudou se zabývat sledováním migrantů, protože těch je mnoho, často nemají řádnou identifikaci, nikdo se s nimi nedomluví a ještě navíc jsou násilničtí. Takže těm se vyhnou a budou sledovat … nás!

Úředníci z EU chtějí dále zabezpečit venkovní hranice Unie proti závažným migračním požadavkům pomocí
(a) Evropské hraniční a pobřežní stráže (Border and Coast Guard),
(b) Systému vstupu a výstupu (Entry-Exit System),
(c) Evropských cestovních informaci a pověřovacího systému (European Travel Information
and Authorisation System).

(a) Evropská hraniční a pobřežní stráž bude zajišťována zbrusu novou agenturou Frontex, která bude mít za úkol spolupracovat s jednotlivými státy Unie a upozorňovat na slabé stránky v obraně hranic. Bude dále vyjednávat s jinými zeměmi, nepatřícími do Unie, se kterými bude uzavírat smlouvy. Není přesně řečeno o jaké smlouvy by mělo jít, což není ani trochu dobré. Co když to budou smlouvy o kvótách migrantů do EU? Co když to budou smlouvy o vzájemné pomoci migrantům? Co když to budou jiné smlouvy které budou proti nám a za naše peníze? Takže tato hranice-chránící agentura bude mít nejen možnost ozbrojené ochrany hranic, ale ještě je jí dávána právní pravomoc ve vytváření mezinárodních smluv. To je velmi nebezpečné! Bude mít k tomu upraveno financování natolik, že bude schopna najímat neomezené množství lidí k vykonávání svých povinností. Zní to přinejmenším podezřele. Když si uvědomíme, že Frontex bude „upozorňovat jednotlivé státy na slabé stránky obrany hranic,“ tak se vlastně opět jedná o vnitřní, mezi-Uniovou záležitost, kdy budou zkoumat hlavně nás, členské státu EU, zatímco Řecko, Italie a Bulharsko bude stejně jako dnes trpět nedostatkem „odborníků,“ jak přiznávají.

(b) Systém vstupu a výstupu do země má zlepšit vedení obrany venkovních hranic a omezit nepravidelnou migraci do zemí EU6. Co znamená výraz „nepravidelná migrace?“ Je tím snad myšleno, že „pravidelná“ migrace omezena nebude? A jaký je rozdíl mezi pravidelnou a nepravidelnou migrací? To vysvětleno není, což je velká závada. Omezení nepravidelné migrace se má sestávat z toho, že budou sledovat ty, kteří překročí dobu pobytu, stanovenou jejich vízem. Opět se zbývá zamyslet: měli migranti z Afriky a z arabských států víza? Měli vůbec nějaké pasy? Koho víza tedy budou sledovat? Odpověď je jasná, budou sledovat víza těch, kteří vůbec jakási víza budou mít a tím pádem budou mít i pasy. Chtějí pomoci sledování těchto lidí opět bojovat proti terorizmu a vážným zločinům a zajistit tak vysokou hladinu vnitřní bezpečnosti. Takže se ptejme – jsou lidé s platnými pasy a s platnými dokumenty teroristé? Ohrožují tito lidé vnitřní bezpečnost států a páchají vážné zločiny? Většinou
ne! Zato ti, kteří ani víza ani pasy nemají spadají přímo mezi podezřelé, ale ti kontrolováni a  sledováni nebudou, protože popis „nebezpečných elementů“ se na ně nevztahuje: nemají víza ani pasy!

Systém vstupu a výstupu bude dále sbírat informace o všech příchozích a odcházejících. Tyto informace budou zahrnovat jejich totožnost, dokumenty a biometrii. Biometrie zahrnuje sledování jakýchkoliv výjimek v chování nebo ve fyziognomii člověka, včetně otisků prstů, otisků dlaní, rozeznávání podle oční duhovky, záznam o případném specifickém zápachu, počítačové rozlišení obličeje, DNA, pohybové schopnosti a zvuk hlasu. Opět, vše pro lidi s vízy a s pasy.

(c) Evropské cestovní informace a pověřovací systém se bude vztahovat na ty, kteří víza nepotřebují. Tento systém bude kontrolovat jestli země původu těchto cestovatelů neohrožuje bezpečnost států Unie a jestli nehrozí že by cestující chtěl v Unii zůstat, neboli emigrovat. Plán na ochranu hranic rovněž zahrnuje podporu Europolu7, což je další policejní organizace, která se má zabývat kontra-terorizmem, počítačovou kriminalitou a problémy s pašováním migrantů.

Je to všecko zajímavé, ale nikde, v žádném z těchto dokumentů není ani slovo o tom, že by chránili původní Evropany před lavinami oportunistů, kteří se sem, k nám ženou z Afriky a z arabských států. Nikde není ani slovo o tom, že by tento příliv chtěli omezit, usměrnit, anebo dokonce zastavit. Nikde se o těchto lidech ani nezmiňují a nikde neřeší problémy, které jejich přítomnost v našich zemích způsobuje. Nikde ani slovo o neslučitelnosti této cizí a kruté kultury s kulturou naší, pokud vůbec tito nomádi vůbec jakou kulturu mají. A dnes nám Evropská unie dává nůž na krk tím, že na nás nutí určité množství těchto nežádoucích elementů mezi sebe přijmout. Chtějí pro ně sociální dávky, které daleko převyšují to, co dostávají naši vlastní občané, kteří vesměs celé roky platili daně a platí je i nadále (formou DPH a jinak), zatímco tito panovační příživníci přijdou kdovíodkud a chovají se jako že jsme jim čímsi povinni.

Ve skutečnosti nás Evropská unie tímto nutí platit a podporovat svoje vlastní zničení a zkázu. Nutí nás pomáhat těm, kteří byli coby žoldáci najati na špinavou práci, na čistku Evropy, kdy nevolení mocipáni v Bruselu a jinde chtějí vyčistit Evropu od nežádoucího elementu, což je dnes bílá rasa. Ano, my sami jsme dnes ten nežádoucí element; my sami jsme ten nepřítel, vnitřní nepřítel, který se jim nehodí do rozpočtu.

Už sám tvůrce tohoto nesmyslného plánu na násilné sjednocení Evropy, Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi (1894-1972) nám to naplánoval, když prohlásil: „Člověk budoucnosti bude rasově pomíchán. Rasy a také společenské třídy, jak je dnes známe, pomalu zmizí kvůli odstranění prostoru, času a předpojatosti. Euro-asijská negroidní rasa budoucnosti bude podobná starým Egypťanům a nahradí různorodost lidí a různorodost jednotlivců …“.

Tento člověk tím zformuloval plán na genocidu Evropanů a jejich nahrazení masou kříženců, hromadou jakýchsi pod-lidí bez jakýchkoliv osobních kvalit a tím pádem snadno kontrolovatelnou nadnárodními elitami. Ano, přesně toto říká jeho plán. To je důvod, to je ten pravý důvod proč je bílý člověk dnes nežádoucí po celém světě. I v Americe můžete najít plakáty, které říkají „Styď se člověče za to, že jsi běloch a kaj se upřímně kvůli výhodám, které ti to přináší.“ Jakoby to kdy nějaké výhody přinášelo!

Ale tím pádem jsme dnes ten hlavní nepřítel a všecko je proti nám. Dnes jsme přehodnoceni na něco úplně jiného než co jsme byli dříve, protože jsme „nepřítel,“ který dovede myslet, vymýšlet nové věci, zlepšovat, vynalézat, budovat a pracovat. „Nepřítel,“ který má svou individualitu, svoji hrdost a čest, cit pro druhé, chápání historie a celou škálu dalších kladných vlastností. To jen my dovedeme nejen pracovat, ale ještě ke všemu myslet! Tenhle příchozí živel pracovat neumí a ani pracovat nechce. Nikdy nepracovali, tak proč by to měli zkoušet teď? A jestli si politikové v Bruselu myslí, že další generace těchto přivandrovalců se s nadšením vrhne do budování naší země, tak jsou buď nesmírně hloupí, anebo nám nestydatě lžou. A mnozí z nás jim věří … bohužel!

Pokud si nemyslíte, že co je zde psáno je pravda, tak si uvědomte, že v Bruselu vystavuje Evropská unie s pýchou na odiv své heslo: „Národní státy jsou náš největší nepřítel.“ Anebo jak říká George Soros, „Národní hranice jsou náš nepřítel.“ Což je to stejné v bleděmodrém.

6. září 2017

Zdroje k článku:

http://frontex.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
http://identita.com/blog/2012/12/11/il-piano-kalergi-il-genocidio-dei-popoli-europei/
https://theuglytruth.wordpress.com/2015/09/03/the-coudenhove-kalergi-plan-the-key-to-understand-
the-mass-immigration-crisis-in-europe/

loading…

Není zde článek celý?