Stálý zástupce Ruska při OSN řekl, jak ho přijali v Radě bezpečnosti

Stálý zástupce Ruska při OSN Vasilij Nebenzja po prvním měsíci práce na novém postu označil Radu bezpečnosti za kruh přátel a promluvil o přátelské atmosféře mezi kolegy.

Nebenzja byl jmenován stálým zástupcem RF při mezinárodní organizaci úkazem prezidenta RF 27. července a 28. července předal generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi pověřovací listinu.

„Přijali mě dobře, kamarádsky, přátelsky, řekl bych, že kolegové všemožně podporovali. Je to tradice v OSN. V Radě bezpečnosti se možná projevuje nejlépe, protože se mezi sebou stýkáme často,“ podělil se s ruskými novináři.

Stálý zástupce řekl, že se během srpna seznámil se všemi zástupci členských zemí Rady bezpečnosti a dalšími státy a také se zástupci Sekretariátu OSN.

Podle Nebenzjových slov je ideálně řečeno RB OSN „kruhem přátel nehledě na to, že se občas neshodují pozice a bývají rozpory“. „Ale za stěnami a v kuloárech všichni vzájemně podporujeme dobré přátelské vztahy,“ dodal.


Není zde článek celý?