Ukrajina vyplatila Rusku část soudních nákladů ve sporu o 3 miliardy dolarů

Ukrajina kompenzovala Rusku část soudních nákladů ve sporu o dluh ve výši 3 miliardy dolarů, uvádí ministerstvo financí.

O tomto sporu rozhodl londýnský Vrchní soud. Kyjev převedl 1,16 milionů liber právnické firmě The Law Debenture Corporation PLC1, která coby zplnomocněnec (Trustee) zastupovala zájmy Ruska v tomto sporu.

Na konci roku 2013 Ukrajina připsala suverénní euroobligace v hodnotě tří miliard dolarů ve prospěch Ruska. Do konce roku 2015 Kyjev řádně obsluhoval svůj dluh, ale pak dopustil selhání cenných papírů a navrhl restrukturalizaci dluhu podle stejných podmínek jako v případě komerčních držitelů dluhopisů. Moskva však trvala na tom, že dluh je státní a navrhovala vyřešit spor mimosoudní cestou. Kyjev ale na návrh nereagoval.

V červenci londýnský Vrchní soud rozhodl, že Ukrajina má Rusku vyplatit nominální hodnotu dluhopisů a kompenzovat část soudních nákladů. Kyjev dále musí uhradit 75 milionů dolarů úroků a penále za opožděné platby, které se napočítávají od 21. prosince 2015. Každý den prodlení bude ukrajinský rozpočet stát více než 673 tisíc dolarů.

Kyjev se však odvolal proti té části rozsudku, která se týká vyplacení základního dluhu. Slyšení mají proběhnout v lednu 2018.


Není zde článek celý?