Ukrajina zakázala ruský jazyk a ruské školní autobusy

Dne 5. září Ukrajina zavedla novou změnu zákona „o vzdělávání“, která zakazuje ruský jazyk na ukrajinských školách.     

Nejvyšší vláda Ukrajiny (parlament) schválila novou verzi zákona „o vzdělávání”, podle něhož vyučovací hodiny v jazycích národnostních menšin (do kterých patří i ruský jazyk) zůstanou v příštím roce pouze na základní škole.

A tak, od páté třídy, budou všechny třídy v ukrajinských školách vyučovat v ukrajinštině. Ukrajinské úřady hodlají do roku 2020 eliminovat juniorské třídy pro národnostní menšiny a vzdělávání na Ukrajině bude možné pouze v ukrajinském jazyce.

Existují jisté odpustky pro děti „domorodých národů“, ke kterým samozřejmě nepatří Rusové. Ve skutečnosti je rusky hovořící obyvatelstvo Ukrajiny zcela zbaveno volby jazykového vzdělávání. Nový zákon je zásadně v rozporu s ústavními normami a základními principy lidských práv, stejně jako s právy národních a jazykových menšin.

Ukrajinský politolog, prezident Centra systémové analýzy a prognózy Rostislav Iščenko vysvětlil, že novým zákonem Ukrajina porušuje své mezinárodní závazky, závazky vůči Evropě, přestože největším snem Ukrajiny je vstup do Evropské unie.

Iščenko připomněl, že Ukrajina podepsala a ratifikovala Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků. „ V souladu s chartou má Ukrajina používat jazyky národnostních menšin v regionech, kde žije nejméně deset procent této menšiny, ať jde o Maďary, Rumuny, nebo Mongoly. Proto s tímto zákonem, Ukrajina porušuje svou vlastní ústavu, která zaručuje svobodný rozvoj národních jazyků a zajišťuje zvláštní rozvoj ruského jazyka. Zároveň Ukrajina porušuje své mezinárodní závazky vůči EU,“ uvedl expert.

Na otázku, proč Rusko v této souvislosti nevyjádřilo žádné protesty, i když tak Rumunsko a Maďarsko učinily, expert uvedl, že Rusko už protestuje 20 let. „Jak dlouho musí Rusko odporovat? Rusko se vždy stavělo proti ukrajinské politice potlačovat rusky mluvící obyvatelstvo,“ uvedl expert.

„Ukrajina udělá na svém území cokoliv, co chce. Jiné státy mohou vyjádřit nějaký protest, ale ukrajinské úřady to nezajímá. Co by v této souvislosti mělo Rusko dělat? Když se něco takového stane, mezinárodní instituce to prostě jen odsoudí. Normální a důstojný stát se snaží dodržovat mezinárodní normy a doporučení. Nemyslím, si, že existuje něco, co by teď mohlo Ukrajinu přesvědčit. Nikdo nechce, aby se Ukrajina k něčemu připojila,“ shrnul Iščenko.

Mezitím, orgány v ukrajinském regionu Nikolaev zakázaly nakupovat školní autobusy z Ruska.

Dvě společnosti, které se zúčastnily soutěže na zadávání veřejných zakázek, nabízejí školní autobusy z Ruska. Bezpečnostní služba Ukrajiny tuto iniciativu zakázala a uvedla, že v souladu se sankcemi uloženými vůči Ruské federaci nemůže Ukrajina uzavřít takové obchody.

Šéf bezpečnostní služby Ukrajiny již dříve uvedl, že je nezbytné zavést trestní odpovědnost za cestování do Ruska. Podle Vasily Gritsaka by poslanci, politici a veřejní činitelé neměli do Ruska vůbec cestovat.

(PRAVDA/ svobodnenoviny.eu Ilustrační obrázek Foto: Elnar Salahiev / RIA Novosti)

Není zde článek celý?