Ukrajinci na Krymu jsou připraveni promluvit o skutečné situaci na poloostrově

Ukrajinská komunita považuje za svou povinnost ukázat obyvatelům Ukrajiny skutečnou situaci v krymském regionu, prohlásila místopředsedkyně regionální společenské organizace Krymská ukrajinská komunita Anastasija Gridčinová.

„Domníváme se, že je naší povinností ukázat našim bratrům na Ukrajině opravdovou, skutečnou a ukrajinskými médii nezkreslenou informaci o těch událostech, které probíhají na území Republiky Krym,“ uvedla Gridčinová na výjezdním zasedání výboru Státní dumy pro národností otázky na téma Realizace státní národní politiky v Republice Krym.

Podle ní v říjnu v Simferopolu bude uspořádán kulatý stůl, na kterém budou projednány otázky spolupráce ukrajinských společenských sdružení na Krymu s krajany v zahraničí.

Gridčinová zdůraznila, že Ukrajinci představují druhou největší etnickou skupinu na poloostrově, která má převážně ruskou kulturu a vyznává pravoslaví a svou budoucnost neoddělitelně spojuje s Ruskem.


Není zde článek celý?