Vědci nevylučují, že pod antarktickým ledem bují život

Vědci z Australské národní univerzity objevili v sopečných jeskyních Antarktidy stopy DNA, které mohou patřit doposud neznámým živočichům. To může svědčit o tom, že tam bují život. Výsledky svého výzkumu zveřejnili v časopisu Polar Biology.

Skupina vědců pod vedením Ceridweny Fraserové dorazila na Rossův ostrov, jeden z nejjižnějších ostrovů na Zemi, na jehož území se nachází činná sopka Erebus. Tam zkoumali rozsáhlé a navzájem propojené subglaciální systémy jeskyň, jež byly vytvořeny působením sopečné páry.

Po odebrání vzorků z různých jeskyň vědci odhalili stopy mechů, vodních řas, hlístic a členovců, přičemž některé vzorky DNA mohou patřit „novým druhům živočichů a rostlin“. Tyto stopy byly odhaleny, jak na povrchu, tak i v úseku jeskyň pod povrchem ledu.

Podle Fraserové výsledky výzkumu otevírají „vábivý pohled“ na to, co se děje pod povrchem ledu v Antarktidě. Fraserová vysvětluje, že v geotermálních jeskyních panují podmínky velmi vhodné pro život.

„V těchto jeskyních může být velmi teplo a v některých z nich teplota může dosahovat až 25 stupňů. Můžete tam chodit v tričku a budete se cítit dobře,“ uvádí Fraserová.

Její kolega Laurie Connell z Univerzity v Maine dodává, že pokud se vědcům podaří nalézt samotné organizmy, a ne jen jejich stopy, tak to pootevře dveře do „vzrušujícího nového světa“.

„Prozatím nevíme, kolik jeskynních systémů se nachází kolem antarktických sopek nebo nakolik jsou vzájemně provázány. Jejich odhalení je skutečně složité: těžko se tam dostanete a jejich zkoumání není snadné,“ podotkl další výzkumník, Charles Lee z University ve Waikato.


Není zde článek celý?