Vyjádření tvůrců filmu Selský rozum

Dospěli
jsme také k tomu, že dominantu v tomto poli otázek tvoří rovněž letité
podnikání Andreje Babiše, který je bezprecedentně největším vlastníkem a
uživatelem půdy v českých dějinách, podařilo se mu ovládnout značnou
část zemědělských výkupů i zpracovatelského sektoru a významně ovlivňuje
i prvovýrobu a podřizuje její podobu spotřebě chemických produktů,
které jsou jeho hlavním byznysem. S tím souvisí i odpověď na otázku,
proč se v České republice na tak obrovských plochách pěstuje řepka
olejka. Nyní podle všeho převezme řízení českého státu, čímž dojde k
nevídané vertikální kumulaci ekonomické a politické moci.

Jako
autoři a občané (nejsme členy žádné politické strany) chceme filmem
přispět k veřejné diskusi na tato témata a jsme přesvědčeni, že zejména
předvolební období je časem, kdy je potřeba této diskuse vyšší než kdy
jindy. Od května se v rámci našich minoritních práv snažíme o prezentaci
filmu ve veřejném prostoru (skrze www.selskyrozum.online)
a usilovali jsme rovněž o vysílání filmu v ČT. Schvalovací proces
vysílací verze se velmi protahoval, tak jsme se rozhodli film dát do
standardní kinodistribuce a umožnit i další promítání (hospody, kluby,
kostely apod.). Neměli jsme na to žádné prostředky, ale díky zájmu lidí o
toto téma se podařilo jejich větší část zajistit v úspěšné sbírce na
Startovači.

Film byl z našeho hlediska hotový v druhé polovině
května, dohodli jsme premiéru v Lucerně na 13. června, do té doby se
Česká televize k filmu nevyjádřila a k pořadatelství „pracovní premiéry“
se nepřipojila. Připomínky z ČT jsme dostali začátkem července a
obratem je vypořádali. Již od května jsme nabývali dojmu, že dochází k
natahování času, což zvyšovalo riziko nemožnosti film odvysílat do
voleb. Oficiální schvalovací procedura trvala do poloviny srpna, kdy
byl film schválen pro televizní vysílání. Od novinářů se nyní dozvídáme,
že vedení programu ČT jim sděluje, že už může být na vysílání filmu
vzhledem k tzv. volebnímu moratoriu, pozdě. Jako argument se rovněž
objevuje naše poskytnutí filmu Straně Zelených.

Od začátku
prezentace filmu jsme občas čelili obviněním, že film je kampaní. Andrej
Babiš nás obvinil, že jde o kampaň ČSSD, tím spíš nám přišlo vtipné,
když se na nás v červenci obrátila Strana zelených, že by film ráda
promítala v rámci některých svých předvolebních besed. Když jsme to
oznamovali na facebooku filmu, nabídli jsme současně film i kterékoli
jiné politické straně. Při splnění standardních distribučních podmínek
jsme nepovažovali za problém i kontext projekcí v rámci stranických
besed. Naším cílem bylo a je přispět k reflexi a jakékoli občanské či
politické diskusi k tématům, které film otevírá.

Když Strana
zelených začátkem září oznámila program své kampaně a některá media ve
zprávě z jejich tiskové konference zdůraznila i promítání našeho filmu,
Česká televize se proti tomu ostře ohradila a oznámila nám, že došlo k
překročení našich práv k prezentaci filmu a tím i zpochybnila naší
smlouvu se Stranou zelených, kterou požádala o stáhnutí filmu ze svých
besed.

Zdůrazňujeme, že náš film vznikl jako autonomní autorský
film, kriticky reflektující současná témata, což je vlastní i mnohé naší
předchozí tvorbě.

Jsme si vědomi a respektujeme práva České
televize uvést jakýkoli svůj film naprosto kdykoli uzná za vhodné, ani v
našem případě nebyla a není vázána žádným termínem.

Současně
jsme bytostně přesvědčeni, že film, na kterém jsme pracovali dlouho, je
právě v této době velmi aktuální a jsme přesvědčeni, že je veřejném
zájmu, aby se dostal k divákům a ti měli možnost nad ním přemýšlet.
Pokud se Česká televize obává, že film je příliš autorsky vyhraněný,
určitě by bylo možné jeho uvedení spojit s vyváženou televizní diskusí,
jak také bývá praxí. Uvedením by se také smazaly všechny otázky nad tím,
kdo film promítá a v jakém kontextu.

V Praze 9.9.2017

Zuzana Piussi a Vít Janeček
autoři filmu Selský rozum

Zdroj ZDE

Není zde článek celý?