Zombie Kim

Jaderné zbraně uvolňují energii štěpením jader atomů plutonia
či uranu (štěpné nálože) a slučováním lehkých jader vodíku
(přesněji jeho těžkých isotopů deteria a tritia) a lithia
(vodíkové či termonukleární bomby). V moderních zbraních
lze tyto procesy výhodně kombinovat, což zvyšuje účinnost
jaderných reakcí a dovoluje minimalizovat rozměry nálože a
šetřit nesmírně drahými surovinami.

Při zatím poslední svereokorejské jaderné zkoušce se uvolnila
energie odpovídající výbuchu více než 100 000 t TNT.
Ačkoli je mohutnost této exploze srovnatelná s moderními
termonukleárními hlavicemi, nedokládá to dosažení technologické
úrovně jaderných velmocí. Stejné množství energie lze získat
odpálením „primitivní“ štěpné jednostupňové nálože. Daň
za takto provedenou ukázku síly by však byla pro severokorejské
vývojáře vysoká, neboť by
neefektivně spotřebovali velké množství štěpného materiálu,
kterého mají nedostatek.

Mnohem výhodnější by pro ně bylo sestrojit bombu dvoustupňovou
a štěpný materiál rozdělit do dvou náloží. Výbuch prvního
stupně by extrémně stlačil druhou nálož, což by podstatně
zvýšilo účinnost štěpení. Efektivita jaderných reakcí by
ještě vzrostla, pokud by do středu každého stupně bylo vloženo
nepatrné množství termonukleárního paliva, akcelerátor, který
by v počátečních fázích výbuchu poskytl neutrony
urychlující rozběhnutí štěpné reakce. Takto byla v USA
sestrojena hlavice Mk-15 „Zombie“. Byla vyzkoušena v roce
1954 a exploze měla mohutnost 1 650 000 t TNT. Ačkoli
se při výbuchu upaltnily akcelerátory z termojaderného paliva,
vodíková bomba v pravém slova smyslu to nebyla.

Atrapa, u které se nechal Kim Čong-un
vyfotografovat několik hodin před severokorejským testem
napovídá, že se jeho režim snaží sestrojit vícestupňovou
zbraň, nebo se o tom alespoň pokouší přesvědčit zbytek světa.
Je to ale vodíková bomba?

Nenápadná hrozba ve stínu

Kimův jaderný program, jehož výrobní kapacity budou vždy velmi
omezené kvůli nedostatku surovin, na sebe strhl pozornost politiků
i médií, zatímco severokorejský vývoj biologických zbraní
znepokojuje málokoho. To je velká chyba, neboť zárodky smrtící
pandemie lze vypěstovat i ve skromných podmínkách a
severokorejské rakety je již nyní mohou rozptýlit po světě.

Není zde článek celý?
Zdroj: Zombie Kim