Analýza zásadních postojů volebních subjektů pro volby do Parlamentu ČR 2017

Letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou pro další směřování naší republiky v burácející Evropě naprosto rozhodující. Přehled, jak se k zásadním otázkám staví všech 31 volebních uskupení, je tu pro Vás!

Čerpáno z programů a prohlášení všech politických subjektů, které se uchází ve volbách o možnost zasednout jako zástupci nás občanů v Parlamentu České republiky. Hledejme odpovědi na tři stěžejní volební témata.

PŘEHLED VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ PRO VOLBY DO PARLAMENTU ČR 2017 A JEJICH ZÁSADNÍCH POSTOJŮ NA STĚŽEJNÍ VOLEBNÍ TÉMATA

sloupec A – podporují zavedení Eura

sloupec B – podporují obecné referendum občanů o důležitých otázkách

sloupec C – podporují vystoupení z Evropské unie

x – postoj není znám nebo je nejednoznačný

Seznam politických stran a hnutí: A B C

1 Občanská demokratická strana ne ne ne
2 Řád národa – Vlastenecká unie x ano x
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI x ano x
4 Česká strana sociálně demokratická ano ne ne
5 Volte Pravý Blok – www.cibulka.net x ano x
6 Radostné Česko ano ne ne
7 Starostové a nezávislí ano ne ne
8 Komunistická strana Čech a Moravy ne ano x
9 Strana zelených ano ne ne
10 ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU x ano x
11 Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí x x x
12 Strana svobodných občanů ne ano ano
13 Blok proti islamizaci – Obrana domova ne ano x
14 Občanská demokratická aliance ano ne ne
15 Česká pirátská strana ano ano ne
16 OBČANÉ 2011-SPRAVEDLNOST PRO LIDI x ano x
17 Unie H. A. V. E. L. 2017 x x x
18 Česká národní fronta x x x
19 Referendum o Evropské unii ne ano ano
20 TOP 09 ano ne ne
21 ANO 2011 x ne ne
22 Dobrá volba 2016 x ne ne
23 Sdružení pro republiku – RSČ Miroslava Sládka x ano x
24 Křesťanská a demokratická unie – ČSL ano ne ne
25 Česká strana národně sociální ne ano ano
26 REALISTÉ ne ano x
27 SPORTOVCI x x x
28 Dělnická strana sociální spravedlnosti ne x ano
29 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) ne ano ano
30 Strana Práv Občanů x ano x
31 Národ Sobě x ano x

Analýza:

4 volební subjekty (č.11, č.17, č.18, č.27) z 31 se nezmiňují o přijetí Eura, o otázce lidových hlasování, ani o vystoupení nebo setrvání v EU, nebo nejsou jejich programy v tištěné podobě k nalezení, proto nebudou dále zahrnuty do rozboru.

Z 27 stran, které se o těchto tématech zmiňují, 9 stran odmítá přijetí Eura. Jedna z nich, ačkoli Euro odmítá, nechce vystoupit z EU a nepodporuje ani lidové hlasování (č.1).

8 stran chce Euro přijmout, 10 se k otázce nevyjadřuje.

Z 27 stran podporuje 16 subjektů referendum o důležitých otázkách, není to ale ani jedna ze současných vládních a systémových stran.

Lidové hlasování odmítá 10 volebních subjektů (č.1, č.4, č.6, č.7, č.9, č.14, č.20, č.21, č.22, č.24)

Jedna strana se o otázkách lidového hlasování nikde nezmiňuje a přitom nechce přijetí Eura a chce vystoupit z EU (č.28).

Vystoupení z EU by jasně podpořilo 5 stran (č.12, č.19, č.25, č.28 a č.29), 11 stran chce setrvat v EU.

11 stran se k otázce vystoupení z EU nevyjádřilo jednoznačně, ale požaduje o této otázce referendum.

Jedna strana lidové hlasování připouští, avšak chce zavedení Eura a chce setrvat v EU (č.15)

Závěr:

Tento rozbor může nerozhodnutým i rozhodnutým voličům, kteří třeba volí určitou stranu jen ze setrvačnosti nebo z neznalosti podrobností, usnadnit rozhodování. Každý z nás si musí u těchto voleb zvláště dobře rozmyslet koho volit. Že jsou témata o evropské politice, svobodě, demokracii, spravedlnosti, bezpečnosti a obraně letos stěžejní, je nasnadě. Všechna místní lokální i jiná vnitřní celostátní témata jsou také důležitá, nikoliv tak aktuální. Je potřeba dobře pročíst programy. Ne všechny strany byly schopné postavit všude kandidátky a naplnit je plným počtem kvalitních kandidátů. Budete také dozajista překvapeni, jak některé volební subjekty a to i favorité voleb, ve svých programech vynechávají evropská a mezinárodní témata, nebo je bagatelizují, minimalizují, či se jim vyhýbají obloukem. Přitom se u nás bude dále vše odvíjet od toho, jaká situace a podmínky v Evropě v nejbližší době nastane. Je potřeba být ve střehu a připraveni.

Umožnit občanům vyjadřovat se k důležitým otázkám země, přijmout a uplatňovat obecné referendum jako hlavní pilíř demokracie a svobody, ať už v otázkách sebeurčení v rámci státu nebo vyššího územního celku, v otázkách měnové unie, obrany státu a majetku, těžby nerostného bohatství, kulturního dědictví a jiných závažných témat, musí být zachováno jako všelidová diskuze, hlasování a právo lidu, které je dané Ústavou ČR.

Neradi bychom skončili lynčováni za svůj názor, jako právě v této době třeba Katalánci. Deset politických stran u nás odmítá referendum! Myslete na to, až půjdete k volebním urnám.

Prosím, pokud Vám tento přehled a analýza trochu pomohla v orientaci v základních otázkách pro letošní volby, šiřte odkazy, posílejte text mailem, nebo v tištěné podobě i lidem, kteří nejsou na internetu.

Děkuji, autorka

Není zde článek celý?