Astronomové objevili šest nových galaxií

Tým astronomů z Číny, USA a Chile objevil šest nových galaxií, jež vznikly 800 milionů let po Velkém třesku. Informuje o tom agentura Sin-chua.

Tento objev je, podle vědců, průlomem v pozorování galaxií tak zvané doby reionizace (období v dějinách Vesmíru mezi 550 a 800 miliony let po Velkém třesku) a pomůže ve výzkumu procesů vzniku hvězd.

Objev byl učiněn v rámci projektu LAGER, jehož iniciátory byli Číňané. S pomocí teleskopů v Chile objevili výzkumníci 23 kandidátů na galaxie, jež vznikly 800 milionů let po Velkém třesku.

Vědci dospěli rovněž k závěru, že podíl ionizovaného vodíku dosáhl v tomto období 50%.

Další pozorování pomohlo vybrat šest hvězdných seskupení, nejzajímavějších pro výzkumníky.

Vesmír se po Velkém třesku postupně ochlazoval a za 400 tisíc let získaly zpomalené elektrony možnost spojení se zpomalenými protony a nastala doba tak zvané temné hmoty. Začalo tvoření hvězd a galaxií. Po temné době začal proces reionizace (opětovná ionizace vodíku ultrafialovým zářením hvězdných seskupení).


Není zde článek celý?