Čeká nás dlouhá noc

Nový věkAutor: John Robb

Facebook právě vyhlásil novou válku proti „destabilizujícím“ informacím. Nádavkem ke stovkám lidským cenzorů vyvíjí společnost UI cenzory, schopné v reálném čase rozeznat a mazat „nepřijatelné“ informace v diskusích všech svých dvou miliard uživatelů. Tento nejnovější vývoj názorně ukazuje, co je skutečným nebezpečím světa spojeného sociálními sítěmi.

Tím skutečným nebezpečím světa propojeného sociálními sítěmi totiž není narušení a destabilizace – jak jsme opakovaně měli možnost vidět, riziko představované destabilizujícími informacemi a událostmi je přechodné a prchavé. Jakkoliv mají potenciál způsobit krátkodobě nepříjemnosti, rychle pomíjejí a v dlouhodobém měřítku nepůsobí přílišné škody. Opravdové nebezpečí těsně propojeného světa tak ve skutečnosti hledejme v pravém opaku destabilizace.

Tím je všeobjímající online ortodoxie. Unifikované myšlení, vynucované stovkami milionů sociálně propojených přívrženců. Globální ortodoxie tak nesmiřitelná, že veškerou veřejnou debatu redukuje na jediný sterilní ideologický přístup. Vládnoucí síť, která znemožňuje vznik disentu a uzamyká nás do bezčasé stagnace a konečného nevyhnutelného ztroskotání na skaliscích reality a lidské přirozenosti.

Tato vládnoucí síť už dnes existuje a má miliony online příslušníků. Neustále roste, prohlubuje se a zatíná svá chapadla do médií, veřejné služby, technologických společností i akademického světa. Nedělejme si velké iluze, že časem nenabude také rozhodujícího vlivu nad celou vládou.

K autoritářské kontrole nad naším rozhodováním však tato síť potřebuje kontrolu nad tokem informací v naší společnosti. Ovládat ale jen diskusi na webu nestačí – skutečná moc znamená pro vládnoucí síť mít v rukou také informační toky naší informační infrastruktury – Facebook, Google a Amazon – a přesně toho se jí dnes daří docílit.

Naštěstí se i přes nepopiratelnou velikost a moc této sítě domnívám, že této temné budoucnosti se dosud lze vyhnout a my ještě tak máme nějaký čas s tím něco udělat, než se nad světem rozprostře dlouhá noc.

Srdečně

John Robb

Tyto řádky píšu ve chladném novoanglickém odpoledni, cítím se trochu jako Hayek.

PS: Jakoby na povel přináší vítr autoritářství, které upozaďuje úlohu jednotlivce:

Úvaha Johna Robba The Long Night Ahead vyšla na stránkách Global Guerillas 22. září 2017.

Není zde článek celý?