Český prezident nepřímo vyznamenal Parlamentní listy

Není
žádným velkým tajemstvím, že český prezident tváří v tvář uštěpačnému
mediálnímu mainstreamu chápe PL jako svou tribunu. Zeman pravidelně poskytuje
rozhovory redaktorovi Radimovi Panenkovi (ten se v řadách obskurní Národní
strany nechvalně proslavil protiromskými
výroky
), v nichž zlomyslně glosuje aktivity svých politických
odpůrců, koriguje údajný masmediální bias a obecně vzato sdílí rasistický
názorový pelmel redakce PL. Samotná skutečnost, že nejvyšší ústavní
činitel České republiky legitimizuje xenofobní bulvár a dodává mu punc
věrohodnosti, je dost skandální. Žel, čeští komentátoři tento fakt při své nekonečné
honbě za zemanovskými přehmaty a vulgarismy nedbale přehlížejí.

Ale vraťme se zpátky ke dvěma
kontroverzním postavám, jimž prezident v sobotu udělil státní vyznamenání
a jejichž alarmistické postoje a stanoviska se s železnou pravidelností
objevují právě na stránkách PL. Prvním
oceněným je pedagog a novinář Petr Žantovský (Medaile za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v
oblasti kultury a školství), který se na PL primárně
věnuje kritice České televize, na níž nikdy nenechá nit suchou. Na zevrubné
racionální kritice České televize přirozeně není nic špatného, kdyby tak
nečinila osoba, jež se sama dopouští exemplárních manipulací.

„Mediální
analytik“ (tak Žantovského PL představují
čtenářům) na vlnách Českého rozhlasu loni v lednu velebil „prorockou studii vývoje migrační
krize“ z pera konspirátorského publicisty Benjamina Kurase (aniž by se
temné Kurasovo proroctví naplnilo) a zároveň vyzvedával děsivou zkušenost jistého
Michala Herzána s lidmi v uprchlických táborech na Balkáně, kde
údajně pobývaly desítky ozbrojených islamistů. Jenže do jaké míry lze brát
vážně svědectví „autora odborné publikace o výskytu UFO nad Třebíčí a analytika
světovládných plánů iluminátů z MMF“
? Žantovský však Herzána považuje za „autoritu na poli
neziskových organizací“, což věrohodně zpochybňuje skutečný mediální analytik Milan Šmíd. Žantovský na základě Herzánovy otřesné zkušenosti dochází
k tomuto názoru: „Evropská unie jako
by ztratila soudnost, když hazardérsky živí sílící rizika teroru na svém území.
Když se pak proti rizikové vlně nelegální migrace zvedá protest zdůrazňující
právo Evropanů na zachování lidských práv a svobod, důstojnosti žen a evropské
kultury, jsou účastníci nálepkováni coby xenofobové. Často paradoxně od
ochránců lidských práv. Chrání asi tedy úplně jiná práva než ta naše.“ 
Jinými
slovy, „mediální expert“ šíří
poplašnou zprávu, aniž by poctivě analyzoval tragickou podstatu uprchlické
krize, iracionální a xenofobní reakce mnoha Evropanů a v neposlední řadě
represivní opatření některých evropských zemí čelících náporu uprchlíků.      

Žantovský
v dalším příspěvku z ledna 2015 se zavádějícím názvem Oč jde muslimům v Evropě? nemístně
extrapoluje, když tvrdí, že „muslimové v Evropě prostě chtějí zvláštní práva,
bez ohledu na to, co si o tom myslí okolní majorita“. Jako by v Evropě
poklidně nežily milióny muslimů, kteří starý kontinent považují za svůj domov, a to se
všemi právy a povinnostmi, jež z toho vyplývají.

Asi není
nutno rozebírat další nesmyslná Žantovského tvrzení, jeho nepokryté souznění
s kremelským pohledem na svět, vstřícný postoj k českému prezidentovi či záštitu nad konspirátorskou mediální
platformou
. Patrně
nejvýstižněji Žantovského osobnost charakterizoval Ondřej Slačálek na serveru
A2larm: „Za normalizace byl
normalizátorem, po roce 1989 mediálním pochopem Václava Klause
a v poslední době je pravidelným komentátorem Parlamentních listů
a jednou z klíčových osob antimediální scény, která kolem nich
vzniká. Kromě toho je významnou postavou parasvěta soukromých vysokých škol
a mužem, který za podivných okolností získal titul docenta.“     

Druhým
oceněným je historik a spisovatel Vlastimil Vondruška (Medaile za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti kultury).
Přestože je Vondruška původní profesí historik, širokou oblibu si získal jako autor historické beletrie a publicista. Jeho angažmá na PL tvoří směsice rozhovorů a převzatých článků,
ponejvíce z MF Dnes. Jeho
bolestně komplikovaný svět výstižně ilustrují křiklavé titulky: „Vlastenec není deviant. A ať nám klidně nadávají do fašistů, vzkazuje
historik Vondruška“, „Ukradený svátek, inkvizitoři evropské korektnosti.
Historik Vondruška k výročí republiky rozebírá, před kým vším ji musíme
bránit“, „Nenávist nešíří obyčejní lidé, ale fanatičtí dogmatici. Tupci, co
kvůli ideálu kroutí krkem. Historik ukazuje, od jakých zrůd se učí obhájci
Bruselu a imigrace“,
Bezbřehý lidskoprávní aktivismus a islám. Dvě cizorodé a
pro Evropu nesmírně nebezpečné ideologie, varuje spisovatel Vondruška. Může nás
to prý zničit“
apod. Jak je vidno, zlo
je ve Vondruškově světě demaskováno a totéž se týká i dobra – a to přesně v intencích
editoriální politiky PL, je-li vůbec
nějaká.       

Vondruškovu publicistickou
a akademickou
dráhu na webu Manipulátoři.cz
kriticky analyzuje Miloš Kadlec. Ten na řadě jeho autorských textů a rozhovorů detailně
dokládá manipulaci fakty, špatné citace a vyložené konspirace. Vondruška, jemuž
podobně jako neúspěšnému politikovi Petru Robejškovi leží v žaludku Evropská
unie a proradné elity, konstruuje zavádějící historické analogie příkladně tím,
že přirovnává krizi naší civilizace k rozpadu Říma. Historik rovněž tvrdí,
že katastrofu západní civilizace předznamenává ukrajování z „nejrůznějších
tradičních hodnot“ ve prospěch migrantů. Ačkoli Vondruška získal věhlas na
publicistickém poli (a to navzdory publikaci věcných nesmyslů), někteří z jeho
kolegů na jeho akademickou činnost hledí se značnou skepsí. Například historik
a archivář Petr Kreuz v recenzi Vondruškovy knihy Katovny a mučírny zmiňuje katastrofálně nízkou úroveň autorovy práce
s dobovými prameny.   

Leč Vlastimil
Vondruška nehledě na mystifikaci české veřejnosti nalezl své vděčné publikum a za
svou práci sklízí vavříny v podobě ocenění Asociace nezávislých médií,
tedy mediální platformy sdružující konspirátory všeho druhu, včetně Petra Žantovského.
A kruh se tak uzavírá.         

Není zde článek celý?