Geofyzikové našli příčinu mohutných zemětřesení

Američtí geofyzikové objevili spojitost mezi malými změnami rychlosti pohybu Země a mohutnými zemětřeseními. Podle jejich názorů to pomůže předpovídat období seismické aktivity. Výsledky výzkumu jsou zveřejněny v časopise Geophysical Research Letters.

Podle pozorování autorů článku jsou silná zemětřesení (se stupněm 7 a více) obvykle seskupena podle času, ale ne podle místa a takové špičky se dějí přibližně každých 32 let.

Geofyzikové tvrdí, že za posledních 100 let velice dobře korelovala období silných zemětřesení se zpomaleními pohybu Země. Špička aktivity, kdy počet mohutných zemětřesení vzrůstá, přichází v přibližně stejných časových intervalech po začátku zpomalení pohybu planety.

„Země nám dává pětileté upozornění před budoucími zemětřeseními a je to obdivuhodné,“ okomentoval jeden z autorů výzkumu Roger Bilham z Univerzity Colorado.

Jedno z možných vysvětlení objevené závislosti je takové, že jsou oba procesy vyvolány nějakými periodickými změnami v jádru planety, například proniknutím části hmoty jádra do pláště.


Není zde článek celý?